Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Lichtenbeek
  Wekeromseweg 6
  6816 VC Arnhem
  T 026 – 483 84 00
  F 026 - 483 84 99
  info@lichtenbeek.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Uitgangspunten

 • We stemmen ons onderwijsaanbod zoveel mogelijk af op de wensen en behoeften van de kinderen.

Doelstelling is een basis te leggen voor hun latere functioneren in de maatschappij, gericht op wonen, werken, vrije tijd en goed burgerschap. Dit noemen wij transitie. Het voortgezet (speciaal) onderwijs bouwt dit verder uit.
 
Lichtenbeek biedt kinderen een overzichtelijke omgeving waarin ze zich veilig voelen en geborgen weten, zonder dat we ze in een uitzonderingspositie plaatsen. Onze kinderen hoeven niet continu op hun tenen te lopen om er bij te horen, maar ze zijn evenmin degenen die uitsluitend goedbedoelde aandacht krijgen, omdat ze een beperking hebben.

Kinderen worden aangesproken op hun mogelijkheden en leren omgaan met hun beperkingen, in een pedagogisch klimaat dat zich kenmerkt door een duidelijke structuur en openheid. Hierin ontwikkelen onze kinderen zich optimaal en in een ononderbroken proces.
 
We willen zo veel mogelijk een ‘gewone’ school zijn. Om die reden zitten kinderen met leeftijdgenoten in de klas, stellen we eisen aan ze en wijzen we hen van jongs af aan op hun plichten en verantwoordelijkheden.
 
Kinderen leren in hun eigen tempo en werken op hun eigen manier. Ieder kind heeft een plek in een kleine groep en er is ruimte voor plezier, emoties en alles wat bij kind-zijn hoort. Naast de schoolvakken leren kinderen spelenderwijs en binnen hun mogelijkheden ook praktische dingen. Elk kind krijgt maatwerk.

Samenwerkingsschool
Lichtenbeek is een samenwerkingsschool. Dat betekent dat we levensbeschouwelijke vorming geven, zowel op basis van christelijke als algemene grondslag. Onze school is een afspiegeling van de multiculturele samenleving en als zodanig respecteren wij alle geloofsovertuigingen en levensbeschouwelijke beginselen.
 

De school

:

Help (nieuw venster)