Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Lichtenbeek
  Wekeromseweg 6
  6816 VC Arnhem
  T 026 – 483 84 00
  F 026 - 483 84 99
  info@lichtenbeek.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

De School

 • Lichtenbeek biedt speciaal onderwijs (so) aan kinderen van 4 t/m 13 jaar met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en aan langdurig zieke kinderen.

Lichtenbeek is een samenwerkingsschool. Dat betekent dat we levensbeschouwelijke vorming geven, zowel op basis van christelijke als algemene grondslag. Onze school is een afspiegeling van de multiculturele samenleving en als zodanig respecteren wij alle geloofsovertuigingen en levensbeschouwelijke beginselen.
 


​​

De school

:

Help (nieuw venster)