Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Lichtenbeek
  Wekeromseweg 6
  6816 VC Arnhem
  T 026 – 483 84 00
  F 026 - 483 84 99
  info@lichtenbeek.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Vertrouwenspersoon

 • Op onze school creëren wij een schoolklimaat waar geen plaats is voor seksistisch en ander discriminerend of intimiderend gedrag.

Ongewenst gedrag

Toch kan het gebeuren dat leerlingen geconfronteerd worden met ongewenst gedrag zoals pesten, geweld, vernieling, diefstal of seksueel gerichte aandacht, gedragingen of opmerkingen van medeleerlingen of personeel.
Sommige leerlingen kunnen heel goed duidelijk maken dat zij dergelijke gedragingen niet accepteren, anderen hebben daar hulp bij nodig.

Vertrouwenspersoon van de school

De leerlingen of hun ouders kunnen dan terecht bij de vertrouwenspersonen van onze school:
 • Pola Teussink
 • Wil Franken 
Telefoon: 026 - 483 84 00
 
Deze hiervoor speciaal geschoolde medewerker hoort de leerling of ouder aan en handelt vervolgens overeenkomstig het protocol Veilig op school. Iedere vertrouwenspersoon en leidinggevende beschikt over dat protocol.

Externe vertrouwenspersonen

Wanneer ouders of leerlingen zich om welke reden dan ook niet tot de vertrouwenspersoon van de school willen wenden, hebben zij twee andere mogelijkheden om een melding te doen:
 1. Bij de externe vertrouwenspersonen van De Onderwijsspecialisten - een onafhankelijke functionarissen die voor alle scholen van De Onderwijsspecialisten werken.

  Cor van Duinhoven
  06 11355280
  corvanduinhoven@externevertrouwenspersonen.nl
   
  Chiene Hulst
  06 45434266
  chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl

 2. Deze functionaris is hiervoor door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen aangesteld en is belast is met de onderwerpen seksuele intimidatie, lichamelijk geweld, grove pesterijen, geweld, extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme en radicalisering binnen scholen.

  T 0900 - 111 3 111 (lokaal tarief)

Veilig op school

:

Help (nieuw venster)