Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Lichtenbeek
  Wekeromseweg 6
  6816 VC Arnhem
  T 026 – 483 84 00
  F 026 - 483 84 99
  info@lichtenbeek.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Verzekering


Verzekering door school
Voor onze kinderen hebben wij een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt de schade van lichamelijk letsel dat als gevolg van ongevallen is ontstaan. De verzekering is van toepassing:

 • tijdens het verblijf in het schoolgebouw en op het schoolterrein,    vanaf één uur voor het begin van de schooltijd tot één uur na het einde van de schooltijd;
 • tijdens de zwem- en gymlessen onder gediplomeerd toezicht;
 • gedurende excursies, sportwedstrijden, museumbezoek, muziek- en toneelvoorstellingen, mits onder toezicht van onderwijzend personeel.
De schade wordt geregeld volgens de polisvoorwaarden en geeft u zo spoedig mogelijk bij de administratie van de school op.
Verzekering door ouders
De schoolverzekering dekt geen materiële schade of vermissing. Ook het dragen van bril/hulpstukken is op eigen risico.
De school is ook niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van kinderen. Kinderen of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Het is dus belangrijk dat ouders een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.
 

Veilig op school

:

Help (nieuw venster)