Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Lichtenbeek
  Wekeromseweg 6
  6816 VC Arnhem
  T 026 – 483 84 00
  F 026 - 483 84 99
  info@lichtenbeek.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Veilig op school

 • Lichtenbeek wil boven alles ook een veilige school zijn. Om dat te bereiken zijn gedragsregels opgesteld die iedereen moet naleven.

De belangrijkste gedragsregels zijn:
 • ga op een respectvolle manier met anderen om;
 • loop of rijd rustig in de school;
 • blijf van elkaar en van elkaars spullen af (of vraag of het mag);
 • geef iedereen de mogelijkheid rustig te werken;
 • we plagen of pesten elkaar niet;
 • we helpen elkaar waar nodig en mogelijk.
Protocol Veilig op School
Door De Onderwijsspecialisten, het bevoegd gezag van Lichtenbeek, is een protocol Veilig op School opgesteld met richtlijnen voor een veilig schoolklimaat. Hierin staat ook aangegeven hoe er bij grensoverschrijdend gedrag gehandeld moet worden. Ook is er een protocol om pestgedrag te voorkomen en op te lossen. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de administratie van de school.

Veilig op school

:

Help (nieuw venster)