Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Lichtenbeek
  Wekeromseweg 6
  6816 VC Arnhem
  T 026 – 483 84 00
  F 026 - 483 84 99
  info@lichtenbeek.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Het Team

 • Elke groep heeft een eigen leerkracht en klassenassistent (klassenleiding). Zij worden ondersteund door specialisten op allerlei gebieden.

Voor alle leerlingen geldt dat het onderwijs en de begeleiding op elkaar zijn afgestemd en dat de leerkrachten, behandelaars en begeleiders nauw met elkaar samenwerken.
 
De centrale rol is voor de klassenleiding. De leerkracht kan indien hij dit nodig vindt, ondersteunende specialisten van de school inschakelen.
 
Ons team bestaat onder andere uit:
 • de regiodirecteur
 • de directeur
 • de leraar
 • de leraar bewegingsonderwijs
 • de leraar muziek
 • de klassenassistenten
 • de klassenassistent plus
 • de intern begeleider
 • de ICT-coördinator
 • de schoollogopediste
 • de orthopedagoog
 • de maatschappelijk werker
 • de psychodiagnostisch medewerker
 • de stagiaires

 

 

Het team

:

Help (nieuw venster)