Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Lichtenbeek
  Wekeromseweg 6
  6816 VC Arnhem
  T 026 – 483 84 00
  F 026 - 483 84 99
  info@lichtenbeek.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

vervanging

 • Medewerkers van Lichtenbeek worden regelmatig bijgeschoold. De data van deze studiedagen zijn in de jaarplanning opgenomen.

Op deze dagen krijgen de kinderen geen les. Het kan voorkomen dat een aantal leerkrachten en/of klassenassistenten een studieactiviteit heeft die niet in het jaarschema is opgenomen. In dat geval wordt voor vervanging gezorgd.
Ziekte
Wanneer een leerkracht of klassenassistent ziek is of verlof heeft, wordt altijd gezocht naar geschikte invalkrachten. Lichtenbeek beschikt hiervoor over een eigen vervangingspool. Als vervanging niet mogelijk is, worden de leerlingen verdeeld over andere groepen.
In incidentele gevallen kan het voorkomen dat uw kind thuis moet blijven omdat geen vervanging voorhanden is. Dit wordt altijd vooraf per brief aangekondigd. Uw kind wordt nooit op dezelfde dag naar huis gestuurd.
 

Het team

:

Help (nieuw venster)