Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Lichtenbeek
  Wekeromseweg 6
  6816 VC Arnhem
  T 026 – 483 84 00
  F 026 - 483 84 99
  info@lichtenbeek.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

vergaderingen


De medezeggenschapsraad vergadert in de regel eens in de zes weken.
Op de onderstaande data wordt er door de medezeggenschapsraad vergaderd:
 
Dinsdag 11 september 2018     
                 
Donderdag 8 november 2018  
                  
Dinsdag 15 januari 2019        
                                      
Donderdag 28 februari 2019     
                 
Dinsdag 16 april 2019         
                                          
Donderdag 20 juni 2019
 

Bent u geinteresseerd waarover de MR vergadert, dan kunt u een vergadering bijwonen door contact te leggen met de voorzitters van de MR.

Medezeggenschap

:

Help (nieuw venster)