Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Lichtenbeek
  Wekeromseweg 6
  6816 VC Arnhem
  T 026 – 483 84 00
  F 026 - 483 84 99
  info@lichtenbeek.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

vergaderingen


De medezeggenschapsraad vergadert in de regel eens in de zes weken.
Op de onderstaande data wordt er door de medezeggenschapsraad vergaderd:
 
- 29 september 2016
- 29 november 2016
- 2 februari 2017
- 4 april 2017
- 18 mei 2017
- 27 juni 2017
 

Bent u geinteresseerd waarover de MR vergadert, dan kunt u een vergadering bijwonen door contact te leggen met de voorzitters van de MR.

Medezeggenschap

:

Help (nieuw venster)