Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Lichtenbeek
  Wekeromseweg 6
  6816 VC Arnhem
  T 026 – 483 84 00
  F 026 - 483 84 99
  info@lichtenbeek.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

 JAARPLANNING 2018-2019 VAKANTIES

2018

 • Herfstvakantie ​​15 t/m 19 oktober 2018
 • Vrije dag 3 december 2018
 • Kerstvakantie 24 december t/m 4 januari*
2019

 • Voorjaarsvakantie 4 t/m ​8 maart*
 • Meivakantie 19 april t/m 3 mei
 • Hemelvaart 31 mei t/m 1 juni
 • Pinksteren 10 juni
 • Zomervakantie 8 juli t/m 19 augustus*
* Onze voorjaarsvakantie wijkt af van het overheidsadvies voor de regio zuid.
* De kerstvakantie start om 12.30.
* De zomervakantie start om 12.30. 
 
Lichtenbeek zit in regio zuid met betrekking tot de vakanties.

Studiedagen 
Het team heeft een aantal studiedagen per jaar. Als er een studiedag plaatsvindt, zijn de leerlingen vrij. In het schooljaar 2018-2019 vinden de studiedagen plaats op:
 • vrijdag 14 september 2018
 • maandag 12 november 2018
 • maandag 21 januari 2019
 • dinsdag 2 april 2019
 • vrijdag 21 juni 2019
Bijzonder verlof
Alleen in uitzonderingsgevallen kan een kind bijzonder verlof krijgen. Dit geldt voor:
 • familieomstandigheden;
 • vervulling van plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging;
 • vakantie: wanneer het kind vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan. De ouders moeten in dat geval een schriftelijke verklaring van de werkgever overleggen.
In alle gevallen dient u minimaal één week vóór het verzuim een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de directeur van de school. 
​​​​

Praktisch

:

Help (nieuw venster)