Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Lichtenbeek
  Wekeromseweg 6
  6816 VC Arnhem
  T 026 – 483 84 00
  F 026 - 483 84 99
  info@lichtenbeek.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

vakanties & vrije dagen

 • Lichtenbeek zit in regio zuid met betrekking tot de vakanties.

Jaarplanning 2017-2018
 
Vakantie
 van
 t/m

2017
 
 
Herfstvakantie
16 oktober
20 oktober 
Kerstvakantie
22 december
 5 januari 

2018
 
 
​Voorjaarsvakantie 12 februari​ ​16 februari
Pasen
30 maart
2 april
Meivakantie
 
27 april
 
 
11 mei
 
Pinsteren
21 mei
 
Zomervakantie
9 juli
19 augustus
  
* Onze voorjaarsvakantie wijkt af van het overheidsadvies voor de regio zuid.
* De zomervakantie start om 12.30.  
Studiedagen 
Het team heeft een aantal studiedagen per jaar. Als er een studiedag plaatsvindt, zijn de leerlingen vrij. In het schooljaar 2016-2017 vinden de studiedagen plaats op:
 • vrijdag 22 september 2017
 • maandag 9 oktober 2017
 • vrijdag 17 november 2017
 • maandag 22 januari 2018
 • vrijdag 16 maart 2018
 • Dinsdag 3 april 2018
 • maandag 11 juni 2018
Bijzonder verlof
Alleen in uitzonderingsgevallen kan een kind bijzonder verlof krijgen. Dit geldt voor:
 • familieomstandigheden;
 • vervulling van plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging;
 • vakantie: wanneer het kind vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan. De ouders moeten in dat geval een schriftelijke verklaring van de werkgever overleggen.
In alle gevallen dient u minimaal één week vóór het verzuim een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de directeur van de school. 

Praktisch

:

Help (nieuw venster)