Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Lichtenbeek
  Wekeromseweg 6
  6816 VC Arnhem
  T 026 – 483 84 00
  F 026 - 483 84 99
  info@lichtenbeek.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

ziekte & verzuim

Ziekmelden van kinderen
Wanneer uw kind ziek is, vragen wij u dringend dit vóór 08.45 uur door te geven aan de receptie van de school via T 026 - 48 38 400. U bent verplicht om één dag van te voren te laten weten dat uw kind de volgende dag weer naar school komt. Bij de planning van de therapie houden we hier rekening mee.
 
Weer beter?
U bent verplicht om één dag van te voren te laten weten dat uw kind de volgende dag weer naar school komt. Bij de planning van de therapie kan daar dan rekening mee worden gehouden.
 
Schoolverzuim
Schoolverzuim anders dan bij ziekte is niet toegestaan. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen eist van scholen dat ongeoorloofd schoolverzuim direct wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar.
 
Opvang bij lesuitval
In incidentele gevallen kan het voorkomen dat uw kind thuis moet blijven omdat geen vervanging voorhanden is. Dit melden we u altijd vooraf per brief. Uw kind wordt nooit op dezelfde dag naar huis gestuurd.
 

Praktisch

:

Help (nieuw venster)