Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Lichtenbeek
  Wekeromseweg 6
  6816 VC Arnhem
  T 026 – 483 84 00
  F 026 - 483 84 99
  info@lichtenbeek.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Nieuw schooljaar

 • Vol goede moed en met hoge verwachtingen zijn we weer begonnen en inmiddels zit de eerste schoolweek er op! Elk schooljaar is de start bijzonder: de drukte in de hal, nieuwe chauffeurs, ouders die er al zijn en wachten op hun zoon/dochter, de spanning en onzekerheid van “gaat het allemaal goed?”, het elkaar weer ontmoeten, de herkenning en de blije gezichten!
Na een week is het komen en gaan van leerlingen met de busjes, de drukte in de gangen en de rust in de klas weer een vertrouwd beeld. Het is geweldig om te zien hoe de meeste leerlingen hun plekje gevonden hebben. Bij de juffen en meesters duurt dat in het algemeen wat langer;  nieuwe leerlingen,  collega’s, klaslokaal, roosters, wensen, programma’s moeten worden verkend en ‘eigen’ gemaakt, maar dat doen ze met veel plezier en vertrouwen.
Ieder schooljaar hebben we een aantal thema’s of onderwerpen waar we extra aandacht aan besteden. Dit schooljaar staat ‘Verbinding’ centraal:
Verbinding van mensen, middelen en kennis in en om de school om onze leerlingen en de leerlingen met een beperking die op een gewone basisschool zitten, zo goed mogelijk te begeleiden bij hun ontwikkeling.
We gaan daarom extra  investeren in de samenwerking met andere scholen, instellingen (o.a. Klimmendaal, Driestroom en SIZA),deskundigen én op de eerste plaats met u; ouders.
We willen samen met u beter invulling geven aan de wensen, behoeften en mogelijkheden van uw zoon/dochter. Daarvoor is het nodig om niet alleen met elkaar te spreken over het onderwijsaanbod en de vorderingen, maar ook over de wederzijdse  verwachtingen en deze af te stemmen en er goede afspraken over te maken.
We zullen een aantal patronen, routines en structuren loslaten om meer (individueel) maatwerk te kunnen bieden. Dat vraagt lef én een goede communicatie is daarbij voorwaarde voor succes!
Om de daad bij het woord te voegen hebben we direct bij de start van het schooljaar de nieuwjaarsreceptie ingevoerd en wordt er door de klassenleiding met alle ouders apart een startgesprek gevoerd. We zijn heel benieuwd wat dat oplevert!
Het eerste leerpunt hebben we al ondervonden: U werd pas na de vakantie geïnformeerd over deze activiteiten die al direct de eerste schoolweek plaats vonden, omdat de jaarkalender niet vóór maar na de zomervakantie mee naar huis ging. Excuses daarvoor.
Desondanks was de nieuwjaarsreceptie druk bezocht en verwachten we veel van de startgesprekken.
We nodigen u van harte uit om ideeën en initiatieven die de samenwerking tussen ouders en school ten goede kunnen komen met ons te delen. Samen laten we elk kind groeien!
Tot ziens op school en wellicht tot  4 oktober op de ouder-doedag!
 

Column

:

Help (nieuw venster)