Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Lichtenbeek
  Wekeromseweg 6
  6816 VC Arnhem
  T 026 – 483 84 00
  F 026 - 483 84 99
  info@lichtenbeek.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

KUNST IS EEN VRIEND DIE JE NOOIT IN DE STEEK LAAT

 • Kunst is goed om te doen, voor alle mensen en voor kinderen in het bijzonder. Het Jeugdcultuurfonds Arnhem wil financiële drempels weghalen en zoveel mogelijk kinderen de gelegenheid geven om mee te doen door middel van actieve kunstbeoefening. Het Jeugdcultuurfonds Arnhem werkt daartoe samen met de GelrePas.
GelrePas en Jeugdcultuurfonds Arnhem
In gezinnen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm, kan voor het deelnemen aan muziekles, toneel- en dansles, teken- en schilderlessen gebruik gemaakt worden van de gemeentelijke GelrePas. Heeft U de GelrePas, gebruik deze dan. Kijk voor het aanbod aan cursussen in de nieuwsbrief van de GelrePas of op de website www.GelrePas.nl
Heeft u geen recht op de GelrePas dan kan voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar een aanvraag voor financiële ondersteuning gedaan worden bij het Jeugdcultuurfonds Arnhem.
Geld aanvragen
Ouders of verzorgers kunnen zelf geen aanvraag indienen bij het Jeugdcultuurfonds Arnhem. Dat doet een leerkracht, docent, jeugd- of jongerenwerker, maatschappelijk werker of arts. Deze persoon meldt zich als Intermediair bij het Jeugdcultuurfonds Arnhem. En vervolgens dient de Intermediair een aanvraag in voor lesgeld. Het geld gaat rechtstreeks naar de instelling of persoon die de kunstlessen verzorgt.
Contactpersoon op school
Wilt u hierover meer weten dan kunt u op school terecht bij …
 Trijnie Anema……………………………………………………….
Jeugdcultuurfonds Arnhem    
www.jeugdcultuurfonds.nl/arnhem
arnhem@jeugdcultuurfonds.nl
consulent Eddy Melenhorst 06 – 16 33 18 50

Nieuws

:

Help (nieuw venster)