Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Lichtenbeek
  Wekeromseweg 6
  6816 VC Arnhem
  T 026 – 483 84 00
  F 026 - 483 84 99
  info@lichtenbeek.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Lancering meldpunt zorg om lichamelijke handicap

 • Voor mensen met een lichamelijke handicap verandert er in 2015 veel. Met de grote hervormingen in zorg, onderwijs, werk en jeugd is het niet vanzelfsprekend dat zij de juiste zorg en ondersteuning krijgen. Er wordt op zoveel plekken en zoveel gebieden tegelijk veranderd, dat niemand weet waar de veranderingen goed uitpakken en waar mensen in de knel komen.
Meldpunt Zorg om Lichamelijke Handicap
Daarom heeft BOSK het initiatief genomen voor het Meldpunt Zorg om Lichamelijke Handicap. Dit meldpunt brengt in kaart waar het goed gaat en waar slecht. Bij het Meldpunt kunnen mensen met een lichamelijke handicap, maar ook hun ouders, hulpverleners en andere professionals in een paar minuten hun slechte én goede ervaringen melden. Het meldpunt vindt u op: www.meldpuntzorgomlichamelijkehandicap.nl.
 
Het Meldpunt heeft nadrukkelijk een signalerende functie en treedt niet op als ombudsman voor individuele problemen. Door individuele ervaringen te verzamelen, inventariseren we de impact van de hervormingen. Hiermee willen we ambtenaren, politici, zorgprofessionals en scholen helpen bij hun ambitie om –binnen hun mogelijkheden– mensen met een lichamelijke handicap de ondersteuning te bieden zij nodig hebben.
 
Uw hulp gevraagd
Wij willen u vragen ons te helpen door de informatie over het Meldpunt te delen met uw netwerk van leden, ouders, collega's en overige contacten. Via e-mail, nieuwsbrief en website, maar ook via Facebook en Twitter. Om u daarbij te helpen, voegen we hieronder een aantal voorbeeldteksten en afbeeldingen toe. Het staat u uiteraard vrij om de teksten toe te spitsen op de situatie van uw doelgroep en contacten.
 
We hopen dat we kunnen rekenen op uw steun. Daarmee zorgen we er samen voor dat mensen met een lichamelijke handicap en hun ouders ook na 1 januari de ondersteuning en zorg krijgen om volwaardig mee te blijven doen.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit verzoek? Neem dan contact op met de BOSK via info@bosk.nl, 030-245 9090 of 06-1954 8113.
 
Met vriendelijke groet,
 
Martijn Klem
Directeur BOSK

Nieuws

:

Help (nieuw venster)