Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Lichtenbeek
  Wekeromseweg 6
  6816 VC Arnhem
  T 026 – 483 84 00
  F 026 - 483 84 99
  info@lichtenbeek.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Samen leren in de Betuwe 5 jaar integratief onderwijs

 • Deze week bestaat de samenwerking tussen Lichtenbeek en De Esdoorn, bekend onder de naam Samen leren in de Betuwe, 5 jaar. Moeilijk lerende kinderen krijgen onderwijs op reguliere basisschool De Esdoorn in Elst. Wat destijds begon als vernieuwend en uniek samenwerkingsproject, is uitgegroeid tot echt integratief onderwijs
​In 2010 startten Lichtenbeek en Openbare basisschool De Esdoorn in samenwerking met de Driestroom, met een klein groepje leerlingen dat voorheen naar het speciaal onderwijs ging, op de locatie van De Esdoorn. Nu, 5 jaar later, volgen 20 moeilijk lerende kinderen onderdelen van regulier onderwijs, gym en IPC onderwijs in een gewone klas. Het uitgangspunt in het onderwijsaanbod is: gewoon als het kan, speciaal als het moet. De moeilijk lerende kinderen werken zoveel mogelijk samen met de kinderen in de reguliere groepen van De Esdoorn. Zij krijgen les van gespecialiseerde leraren en klassenassistenten vanuit Lichtenbeek in een eigen klas op De Esdoorn waarbij zij een deel van het onderwijs volgen zij in een reguliere klas. De leerlingen krijgen daarnaast enkele uren per week ondersteuning vanuit de Driestroom op het gebied van Zorg Binnen Onderwijs (ZBO), fysiotherapie, logopedie en ergotherapie.

Nieuws

:

Help (nieuw venster)