Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

ICT & Nieuwe media

  • In alle leslokalen staan minimaal twee multimedia pc's. Daarnaast is er een computerlokaal waar in groepsverband kan worden gewerkt.

De ervaring is dat kinderen met eenvoudige software die spraakondersteunend en zelfcorrigerend is, zelfstandig kunnen werken. Bij het lees- en rekenonderwijs is computergebruik in de leerstof geïntegreerd. De meeste lokalen zijn voorzien van digitale schoolborden.

Internetgebruik

De leerlingen kunnen gebruikmaken van internet. Afspraken zijn vastgelegd in het protocol internetgebruik. De belangrijkste zijn:
  • Spreek van tevoren met de klassenleiding af wat je op internet wilt doen.
  • Geef nooit persoonlijke informatie door op internet, zoals namen, adressen en telefoonnummers, zonder toestemming van de klassenleiding.
  • Vertel de klassenleiding meteen als je informatie tegenkomt waardoor je je niet prettig voelt of waarvan je weet dat dit niet hoort.
  • Leg nooit contacten met iemand zonder toestemming van je klassenleiding.
  • Verstuur bij emailberichten nooit foto’s van jezelf of van anderen zonder toestemming van je klassenleiding.
Het protocol is op te vragen bij de schooldirectie.


Ons Onderwijs

:

Help (nieuw venster)