Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

paarse stroom

  • In de paarse stroom zitten leerlingen van 7 t/m 13 jaar met een richtinggevend IQ van < 55. De gemiddelde groepsgrootte is 12 leerlingen.

Uitgangspunten voor het onderwijs zijn de kerndoelen ZML (zeer moeilijk lerende leerlingen). Hoewel alle vakken worden aangeboden, ligt de nadruk op communicatie en zelfredzaamheid. Ze moeten er vaardigheden kunnen opdoen en een houding kunnen ontwikkelen waarmee ze zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren.
Binnen de paarse stroom is er een structuurgroep. In deze groep zitten 7 leerlingen die naast hun verstandelijke beperking een stoornis in het autistisch spectrum (ASS) hebben. Hierdoor kunnen zij niet in de reguliere groepen van de paarse stroom functioneren. Waar mogelijk is het wel een streven om de kinderen terug te plaatsen naar een reguliere groep.
In de structuurgroep krijgen de kinderen meer 1-1 begeleiding. Binnen de groep wordt structuur aangeboden in activiteit, ruimte en tijd. Voorbeelden hiervan zijn: werkbakken, picto’s voor het dagprogramma, gekleurde naamkaartjes, eigen werkplekken, gebruik van de time-timer. Dit helpt de leerlingen om de wereld om hen heen beter te begrijpen en te ordenen.
Er wordt veel aandacht besteed aan zelfstandig werken en de werkhouding, praktische en sociale activiteiten zoals koken of taakjes doen.
 
Het vervolgonderwijs is meestal voortgezet speciaal onderwijs. 

 

 

Indeling

:

Help (nieuw venster)