Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

één kind één plan

  • Eén kind – Eén plan (EKEP) staat voor de praktische uitwerking van de nauwe samenwerking tussen school, revalidatie en ouders.

Dit motto beschrijft kort en krachtig onze visie dat een kind niet is op te delen in een stukje thuis, een stukje onderwijs en een stukje revalidatie. Elk kind is een ondeelbaar geheel.
Plan
De hulpvragen van u en uw kind zijn ons uitgangspunt. Tijdens besprekingen hoort u van de teamleden wat hun professionele visie is op de ontwikkeling van uw kind.
Onder leiding van een onafhankelijke procescoördinator ontstaat één gezamenlijk plan, waarin alle doelstellingen en afspraken voor kind, ouder, onderwijs en revalidatie voor de komende periode helder staan verwoord. Het plan wordt ieder halfjaar met alle betrokkenen besproken, geëvalueerd, geactualiseerd en opnieuw vastgesteld.
De therapieën vinden onder schooltijd in het schoolgebouw plaats en worden uitgevoerd door een vast team behandelaars van Revalidatiecentrum Groot Klimmendaal onder leiding van een revalidatiearts.
Extra zorg
Voor kinderen met een grote zorgbehoefte kan een indicatie voor extra zorg in het onderwijs worden aangevraagd. Daarmee kan een zorgbegeleider vanuit een AWBZ-instelling worden ingezet om de zorg binnen school in te vullen. In dit traject werken wij samen met Stichting De Driestroom uit Elst.
 
Taakverdeling
De werkwijze bij EKEP vraagt om een duidelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de drie betrokken partijen: school, revalidatieteam en ouders.
  • Als ouder kunt u te allen tijde vragen stellen over de ontwikkeling van uw kind en heeft u een belangrijke stem bij het maken van keuzes uit het onderwijs- en revalidatieaanbod. Zo geeft u mede richting aan het ontwikkelingsproces van uw kind.
  • De medewerkers van school zijn verantwoordelijk voor de inhoud, afstemming en uitvoering van het onderwijs.
  • Het revalidatieteam, onder eindverantwoordelijkheid van de revalidatiearts, is verantwoordelijk voor de revalidatiebehandeling.

Spil in het geheel is de procescoördinator, die tijdens EKEP-besprekingen ook als technisch voorzitter optreedt.

 
Voordelen
De voordelen van deze aanpak zijn velerlei:
  • Therapie wordt gegeven onder schooltijd. Soms individueel, soms in groepjes met meerdere therapeuten.
  • Ieder kind is verzekerd van persoonlijke en deskundige aandacht en begeleiding.
  • De éénduidige aanpak zorgt ervoor dat iedereen weet waar hij aan toe is.

Leerlingenzorg

:

Help (nieuw venster)