Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Leerlingvolgsysteem

  • Wij volgen en beoordelen de ontwikkeling, de vorderingen en het werk van iedere leerling afzonderlijk met behulp van een eigen, digitaal leerlingvolgsysteem.

Hierin worden alle leerlinggegevens bijgehouden, verwerkt en opgeslagen.
Wanneer zich in het gedrag van de leerling bijzonderheden of problemen voordoen of wanneer de schoolvorderingen stagneren, zal de klassenleiding samen met de teamleider, eventueel in overleg met de orthopedagoog/ psycholoog en intern begeleider, zoeken naar een oplossing.

Leerlingenzorg

:

Help (nieuw venster)