Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Schoollogopedie

  • Op Lichtenbeek werken drie schoollogopedisten. De schoollogopedist ondersteunt de leerkrachten en assistenten in een goede afstemming van hun communicatie met de leerling.
 

De schoollogopedist verzorgt in veel klassen één keer per week een groepsles. Er wordt gewerkt met de methode ‘Ervaar het maar’ en de methode ‘Denkstimulerende gespreksmethodiek (DGM)’. De lessen worden ondersteund met gebaren uit het lexicon van de Nederlandse gebarentaal. We noemen dit Nederlands met gebaren (NMG). De lessen die gegeven worden sluiten aan bij de schoolthema’s zodat de leerling tijdens diverse activiteiten op school kennis maakt met nieuwe begrippen.

De schoollogopedist behandeld ook individuele leerlingen met spraak-taalstoornissen. Tevens behandeld zij leerlingen die moeite hebben met de Nederlandse taal omdat zij een andere moedertaal hebben (NT2).

Wanneer de leerling een revalidatie-indicatie heeft, krijgt hij individuele logopedische therapie van de logopedisten van revalidatiecentrum Groot Klimmendaal.

De schoollogopedisten werken vanuit de visie Totale Communicatie. Zij adviseren het bestuur onder andere over het taalbeleid en de communicatieleerlijnen binnen school.

Elk schooljaar wordt er een gebarencursus voor ouders aangeboden. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld middels een brief.

Voor meer informatie:
·        Gebaren: www.gebarencentrum.com
·        Ervaar het maar: www.ervaarhetmaar.nl

Leerlingenzorg

:

Help (nieuw venster)