Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Remedial teaching

  • De remedial teacher heeft zich gespecialiseerd in de specifieke ondersteuningsbehoefte van leerlingen met leerproblemen of leerstoornissen.

De   hulp  wordt in kleine groepjes, individueel,  of in de klas aan de leerlingen gegeven. Op basis van eigen onderzoek en dossiergegevens wordt een handelingsplan gemaakt dat afgestemd is op de hulpvragen en leerdoelen van de leerling. Er wordt bij de uitvoering  overlegd en samengewerkt met de groepsleiding, waardoor de leerdoelen/onderwijsactiviteiten  goed op elkaar aansluiten. De ouders, intern begeleider en de psycholoog krijgen ook het handelingsplan van de remedial teacher  en na afloop van de behandelperiode het evaluatieverslag.

Leerlingenzorg

:

Help (nieuw venster)