Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Lesprogramma

  • De leerstof wordt klassikaal aangeboden, in alle gevallen in kleine stappen. Omdat de ontwikkeling op de verschillende gebieden (cognitief, spraak/taal, lichamelijk) niet altijd met elkaar in evenwicht is en soms grillig verloopt, wordt de ontwikkeling op alle gebieden goed in kaart gebracht. Het voornaamste doel is de leerlingen optimaal te stimuleren in hun totale ontwikkeling.
 
Aanpak en aanbod in de klas wordt zo goed mogelijk afgestemd op de mogelijkheden en behoeften van de leerlingen, daarbij wordt, zo nodig, extra ondersteuning ingezet en worden werkvormen en methodieken aangepast.
Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld:
- vakspecifieke methoden en methodisch materiaal zoals bijvoorbeeld lezen moet je doen (lezen), Leespraat, STIP, (sociale training in de praktijk), Met Sprongen Vooruit (rekenen) etc.
- ervaringsgerichte lessen zoals (samen) koken of een natuurles buiten.
- ondersteuning bij de leervoorwaarden (leren leren) met bijvoorbeeld het bakkensysteem, gebaseerd op de visie van TEACHH of visualisatie door middel van bijvoorbeeld pictogrammen, dagplanner (klassikaal of individueel).
 
Thema’s
Wij werken gedurende het jaar aan verschillende thema’s.  We laten altijd weten welke thema’s dit zijn, zodat u thuis, indien gewenst, hier ook aandacht aan kunt besteden. Deze thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen. Het zijn thema’s die seizoensgebonden zijn, zoals bijvoorbeeld Sinterklaas, lente, maar ook andere thema’s zoals bijvoorbeeld de boerderij, post, of mijn lichaam. Het thema komt in verschillende activiteiten terug (kring, werken, knutselen) en is afgestemd op het niveau en de beleefwereld van de leerlingen, waarbij gewerkt wordt met uitdagend ontwikkelings- of methodisch materiaal, passend bij de ontwikkeling.
 
Buiten spelen
Naast spelen en werken in de klas, zijn we ook geregeld buiten. Het buitenterrein is een afgeschermde ruimte en het plein is ingericht op de behoeftes van de leerlingen. We gaan dagelijks meerdere malen naar buiten. Er is altijd voldoende toezicht en begeleiding op de speelplaats.
 
Digitaal
Er wordt gewerkt met verschillende digitale middelen. We maken onder andere gebruik van iPads, digiborden, touchscreenborden en/of computers. Het digitale lesmateriaal wordt indien nodig op maat aangeboden. Alle leerlingen maken gebruik van het Ontdeklab. In dit lokaal prikkelen wij de nieuwsgierigheid van onze leerlingen met veel verschillende digitale middelen. Voorbeelden hiervan zijn de interactieve vloer, programmeren, greenscreen.

Bewegingsonderwijs
Twee keer in de week gymmen we in een gymzaal o.l.v. een vakleerkracht.
Zwemmen gebeurt in principe 1x per week in het zwembad op het terrein. Bij het aan- en uitkleden wordt zo nodig extra assistentie ingezet, zodat de leerlingen tijdig in het water kunnen en optimaal profiteren van het zwem-halfuurtje. Het zwemmen vindt plaats o.l.v. vakleerkrachten.
Sommige leerlingen kunnen diplomazwemmen en gaan op vrijdagmiddag naar de Grote Koppel om daar zwemonderwijs te volgen, gegeven door onze eigen vakleerkrachten.
 
Creatieve vakken
Er is veel aandacht voor muziek. Veel activiteiten worden door middel van een liedje begeleid, bijv. tijdens het eten en drinken, in de kring gaan en opruimen. Een vakleerkracht muziek komt regelmatig met de kinderen zingen en muziek maken. Dit kan in de eigen klas zijn of in het muzieklokaal.
Drama wordt aangeboden door een vakleerkracht waarbij op speelse wijze activiteiten worden aangeboden om te oefenen met sociale vaardigheden, communicatie en het zichzelf uiten op creatieve wijze.
Ook beeldend vormen wordt door een vakleerkracht gegeven, de activiteiten sluiten vaak aan bij de thema’s die spelen in de klas. De groepsleerkracht en de vakleerkrachten stemmen hun aanbod, programma en aanpak zorgvuldig op elkaar af.

Lesprogramma

:

Help (nieuw venster)