Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Lichtenbeek
  Wekeromseweg 6
  6816 VC Arnhem
  T 026 – 483 84 00
  F 026 - 483 84 99
  info@lichtenbeek.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Samenwerkingsverband

 • Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs in. Deze wet moet ervoor zorgen dat ieder kind een passende onderwijsplek krijgt.

Doelstelling van Passend Onderwijs is dat alle kinderen de kans krijgen het beste uit zichzelf te halen, zodat zij goed voorbereid zijn op deelname in de maatschappij. Vanuit de eigen kracht van de leerling en zijn omgeving wordt met Passend Onderwijs een gewenst aanbod van onderwijs en zorg geformuleerd en ook aangeboden. Om dit te realiseren werken alle scholen binnen een regio samen in een samenwerkingsverband. Zij zijn samen verantwoordelijk voor het bieden van een passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen in hun regio, ongeacht hun ondersteuningsbehoefte. Voor meer informatie over passend onderwijs kunt u vinden op www.passendonderwijs.nl.

Lichtenbeek maakt deel uit van het samenwerkingsverband  PassendWijs . Samenwerkingsverband SWV PassendWijs is verantwoordelijk voor het inrichten en realiseren van Passend Onderwijs in de gemeenten Arnhem, Rheden, Rozendaal, Overbetuwe, Lingewaard en Renkum. SWV PassendWijs bestaat uit 25 besturen van 134 scholen. Op de website van het samenwerkingsverband kunt u meer informatie over passend onderwijs en de toelaatbaarheidsverklaring vinden www.swv-passendwijs.nl.

Samenwerking

:

Help (nieuw venster)