Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Lichtenbeek
  Wekeromseweg 6
  6816 VC Arnhem
  T 026 – 483 84 00
  F 026 - 483 84 99
  info@lichtenbeek.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

driestroom

Zorg Binnen Onderwijs

Wij onderhouden al jaren intensieve contacten met het onderwijs. In overleg met de leerkracht kan er een zorgbegeleider ingezet worden op vaste uren in de week, deze uren worden ingezet op basis van indicatie. De zorg en het toezicht zijn afhankelijk van de hulpvraag van de leerling. Zo zijn er bijvoorbeeld leerlingen die extra hulp nodig hebben bij de dagelijkse verzorging, eten, toiletgang, of er kan toezicht geboden worden tijdens activiteiten in de klas.

Unieke Samenwerkingsverbanden

Om zorgvragen van een leerling te beantwoorden is het vormen van een netwerk met andere instanties erg belangrijk. Driestroom werkt daarom nauw samen met ouders en andere instellingen en organisaties, zoals peuterspeelzalen, regionale kindercentra, kinderopvang, Regionaal Expertisecentra en (speciaal) onderwijs.
Zorg Binnen Onderwijs wordt ook aangeboden binnen een samenwerkingsproject met de scholengemeenschap Lichtenbeek, slb de Esdoorn Elst, Het Prisma, Mariëndael (VSO) en basisschool “de Arabesk” in Arnhem. 

Indicatie

Om voor Zorg Binnen Onderwijs in aanmerking te komen is een indicatie nodig. Deze indicatie kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). U kunt hiervoor ondersteuning aanvragen bij MEE.

Meer informatie?

Voor meer informatie over Zorg Binnen Onderwijs, neem contact met ons op:
 
Driestroomloket: 0481 -375555
 
Mail:
Regio Arnhem
 
Bezoek ook eens de website van Driestroom

Logo Driestroom

Samenwerking

:

Help (nieuw venster)