Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Lichtenbeek
  Wekeromseweg 6
  6816 VC Arnhem
  T 026 – 483 84 00
  F 026 - 483 84 99
  info@lichtenbeek.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Contact met de leraar

 • Voor het maken van een afspraak kan voor of na schooltijd telefonisch contact worden opgenomen.

De klassenleiding legt ook huisbezoeken af. Ook is er de mogelijkheid voor ouders om op een oudercontactdag het school- en revalidatieprogramma van hun kind mee te maken.
Contactschriftjes
Voor veel kinderen gebruiken we contactschriftjes die we ook wel heen-en-weer schriftjes noemen, omdat ze dagelijks van huis mee naar school worden genomen en van school weer mee naar huis. Juist omdat veel van onze kinderen moeilijk kunnen verwoorden wat er op school of thuis gebeurt, is het van belang dat klassenleiding en ouders op deze manier contact onderhouden.
 
Nieuwsbrief
Er verschijnt vier keer per jaar een oudernieuwsbrief. Hierin staan relevante mededelingen en informatie van de school, de ouderraad en de verschillende werkgroepen.
 

Ouders

:

Help (nieuw venster)