Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Lichtenbeek
  Wekeromseweg 6
  6816 VC Arnhem
  T 026 – 483 84 00
  F 026 - 483 84 99
  info@lichtenbeek.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Contact met gescheiden ouders

 • Als na een echtscheiding beide ouders het ouderlijk gezag over hun kind blijven uitoefenen, behandelt de school beiden gelijk.

Wij informeren dus beide ouders over de ontwikkeling en vorderingen van hun kind. Schoolverslagen, handelingsplannen en EKEP-verslagen, sturen we naar beide ouders. We nodigen beide ouders uit voor ouderavonden, EKEP-besprekingen en gesprekken over het handelingsplan. Het is aan de ouders of zij tegelijkertijd komen of een van hen (dus geen twee aparte gesprekken).

Wanneer een van de ouders belast is met het gezag, dan is deze verplicht de andere ouder op de hoogte te houden van de schoolresultaten. Als de ouder die niet met het gezag belast is de school om informatie vraagt, dan informeert de teamleider de met het gezag belaste ouder hierover. De informatie verstrekken we alleen, wanneer dat niet in strijd wordt geacht met het belang van het kind. Huisbezoeken plannen we met de ouder waar het kind woont. Als het kind bij beide ouders  woont (co-ouderschap), bezoeken we het ene jaar de ene ouder, en het volgende jaar de andere ouder.

Ouders

:

Help (nieuw venster)