Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Lichtenbeek
  Wekeromseweg 6
  6816 VC Arnhem
  T 026 – 483 84 00
  F 026 - 483 84 99
  info@lichtenbeek.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Ouderraad

 • De Ouderraad is een groep enthousiaste ouders die helpt bij het organiseren en uitvoeren van verschillende niet schoolse activiteiten. U kunt hierbij denken aan, onder andere, het sinterklaasfeest, een kerst-attentie, de komst van de paashaas en de voorjaarsmarkt.

Daarnaast ondersteunen wij bij het organiseren van de Ouderthema avond, waarin er workshops worden gegeven over tal van onderwerpen en de Ouder doe ochtend. Naast de activiteiten voor de kinderen proberen wij ook met signalen die wij van ouders opvangen, daar waar mogelijk, iets te doen.
De Ouderraad vergadert ongeveer 6 keer per schooljaar. Hierbij is ook een lid van de schooldirectie aanwezig. Op deze vergaderingen worden de diverse activiteiten besproken en de taken verdeeld, zodat iedereen mee kan werken om alles zo goed mogelijk te laten lopen.

De vergaderingen zijn openbaar en worden in de kantine van school gehouden van 19:30-21:30 uur. U bent van harte welkom om een vergadering  bij te wonen. We stellen het wel op prijs als u van te voren laat weten als u komt.
Als u niet van vergaderen houdt, maar wel graag iets wil bijdragen, dan vinden wij dat ook prima. Alle hulp is welkom! U kunt hiervoor een inventarisatielijst invullen die u kunt vinden in de rechterkolom van deze site. Deze kunt u vervolgens invullen en meegeven aan uw kind. Nadat de lijst afgegeven is aan de leerkracht doet hij/zij deze in het postvak van de ouderraad. Ook kunt u de lijst mailen naar: ouderraad@lichtenbeek.nl.

Wie zitten er in de Ouderraad?
• Willard van Bruggen, voorzitter
• Annemarie Klomp
• Susan de Klein
• Nanda van Cronenberg
• Niels Podt
• Jacqueline van de Kamp
• Juliette van Ee
• Jeroen Wegh, secretaris
 
Daarnaast beheert de ouderraad de vrijwillige ouderbijdrage. Per jaar wordt aan de ouders een vrijwillige financiële bijdrage gevraagd van € 25 voor het organiseren van bijzondere activiteiten. De ouderraad maakt op basis van het jaaractiviteitenplan een begroting en beheert het budget. De jaarrekening verantwoordt de uitgaven.
 

Ouders

:

Help (nieuw venster)