Informatie Speciaal Onderwijs GGD Gelderland-Midden

Op onze site ( www.vggm.nl/jeugdengezondheid ) is veel informatie digitaal te vinden.

 

 • Wat doet de JGZ 4-18 jaar? Hier staat algemene informatie voor ouders en jongeren

Over de JGZ | GGD Gelderland-Midden (ggdgm.nl)

 

 • Wat doet JGZ voor jongeren van 12-18 jaar?

Jongeren 12-18 jaar | GGD Gelderland-Midden (ggdgm.nl)

 

 • Vaccinaties voor jongeren van 12-18 jaar

Vaccinaties voor jongeren 12-18 jaar | GGD Gelderland-Midden (ggdgm.nl)

 

 • Privacy en digitaal kinddossier. Voor ouders, jongeren en scholen.

Over de JGZ | GGD Gelderland-Midden (ggdgm.nl)

 

 • Corona:

https://www.rivm.nl/coronavirus of https://www.ggdgm.nl/corona

 

 

Voor scholen:

 • JGZ op school: het (speciaal) Basisonderwijs: informatie voor scholen over werkwijze JGZ en schoolgidsartikelen per onderwijssoort.

Voor scholen | GGD voor Professionals - Gelderland-Midden (ggdgm.nl)

 

 • Aanleveren van leerling lijsten

Aanleveren leerlingenlijsten | GGD voor Professionals - Gelderland-Midden (ggdgm.nl)

 

 • Digitaal aanmelden via website

Aanmelden leerling spreekuur | GGD voor Professionals - Gelderland-Midden (ggdgm.nl)

 

 

 • Schoolverzuim

Schoolverzuim | GGD voor Professionals - Gelderland-Midden (ggdgm.nl)

 

 • Gezonde voorlichting: voorlichting op school

De Gezonde School | GGD voor Professionals - Gelderland-Midden (ggdgm.nl)

 • Rouw van calamiteit op een school

     Rouw van calamiteit op school | GGD voor Professionals - Gelderland-Midden (ggdgm.nl)

 

 • Vertrouwenspersoon

     Vertrouwenspersoon | GGD voor Professionals - Gelderland-Midden (ggdgm.nl)