Ondersteuning

We gaan uit van de mogelijkheden van de leerlingen en leren ze omgaan met hun beperking. We zetten alle mogelijke middelen en kennis in, in een overzichtelijke en veilige leeromgeving. Soms is eerst onderzoek nodig om de hulpvraag goed te kunnen beantwoorden. De resultaten van een dergelijk onderzoek bespreken we altijd met de ouders. Onze leerlingen kunnen verschillende vormen van individuele hulp krijgen. Bijvoorbeeld logopedie, speltherapie, spelbegeleiding of extra ondersteuning van de klassenleiding. 

Eén kind, één plan  

Voor kinderen die een revalidatiebehandeling krijgen bij Klimmendaal werken we met ‘Eén kind, één plan’ (EKEP). Hierin staat precies hoe de school, revalidatie en ouders samenwerken om de leerling zo goed mogelijk te begeleiden. De medewerkers van school zijn verantwoordelijk voor de inhoud, afstemming en uitvoering van het onderwijs. Het revalidatieteam is verantwoordelijk voor de revalidatiebehandeling. 

De hulpvragen van u en uw kind zijn hierbij steeds ons uitgangspunt. Als ouders kunt u daarom altijd vragen stellen over de ontwikkeling van uw kind. Ook heeft u een belangrijke stem bij het maken van keuzes in het onderwijs- en revalidatieaanbod. Zo geeft u mede richting aan het ontwikkelingsproces van uw kind. De spil in EKEP is de onafhankelijke procescoördinator. De procescoördinator is ook de voorzitter van de EKEP-besprekingen. In deze gesprekken stemmen alle betrokkenen samen alle doelen en afspraken voor kind, ouder, onderwijs, zorg en revalidatie af.  

De therapieën vinden onder schooltijd plaats in het schoolgebouw. Een vast team behandelaars van Klimmendaal voert deze uit, onder leiding van een revalidatiearts.

In de EKEP-oudermap vindt u informatie over de EKEP-bespreking, uitleg over het EKEP-formulier, informatie en algemene voorwaarden over de revalidatiebehandeling van Klimmendaal Revalidatiespecialisten

EKEP-oudermap

Zorg binnen onderwijs  

Sommige leerlingen hebben een meer dan gemiddelde zorgbehoefte of intensieve begeleiding nodig. Een indicatie voor extra zorg of extra begeleiding kan bij de gemeente of bij het CIZ door de ouders aangevraagd worden. De school gaat graag met u in overleg als een dergelijke aanvraag voor uw kind nodig is. De zorg of begeleiding wordt op Lichtenbeek verzorgd door Driestroom. 

Onderwijs-zorgarrangementen in samenwerking met Driestroom en Siza  

Voor leerlingen met een ernstig meervoudige beperking en een complexe hulpvraag hebben we samen met zorgpartners een onderwijs-zorgarrangement ontwikkeld. Dit vindt plaats op een locatie elders in Arnhem. 

Epilepsie  

Wij bieden gespecialiseerd onderwijs én ondersteuning voor kinderen met epilepsie en werken nauw samen met het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE).  

Autisme  

Lichtenbeek is gespecialiseerd in het werken met kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). We werken vanuit een voor de leerlingen duidelijk klimaat met structuur, veiligheid en voorspelbaarheid.  

Observaties  

Soms observeren we uw kind om vast te kunnen stellen wat hij nodig heeft. Voor observaties door medewerkers van Lichtenbeek, Klimmendaal en Driestroom voor leerlingenzorg vragen wij geen toestemming van ouders. Als externe personen komen observeren, vragen wij hier wel toestemming voor aan ouders.  

Medisch protocol  

We stellen het medisch protocol voor de leerling jaarlijks vast in overleg met de verpleegkundige en ouders als dit van toepassing is. U bent er als ouder zelf verantwoordelijk voor om veranderingen tijdig door te geven aan de verpleging.