Onderwijsaanbod

Leerroutes en uitstroomprofielen  

Onze school biedt de volgende leerroutes met bijbehorende uitstroomprofielen:  

  • Leerroute 1 voortgezet speciaal onderwijs 
  • Leerroute 2 voortgezet speciaal onderwijs 
  • Leerroute 3 voortgezet speciaal onderwijs 
  • Leerroute 4 voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs 
  • Leerroute 5 voortgezet (speciaal) onderwijs, praktijkonderwijs 
  • Leerroute 6 voortgezet (speciaal) onderwijs; vmbo, havo, vwo, vervolgonderwijs 
  • Leerroute 7 vervolgonderwijs; havo/vwo 

Daarnaast behoort (tussentijdse) uitstroom naar een reguliere school of school voor speciaal basisonderwijs tot de mogelijkheden wanneer uw kind daar de ondersteuning kan krijgen die nodig is.  

Scholen van De Onderwijsspecialisten nemen deel aan de ontwikkeling van een landelijk doelgroepenmodel voor speciaal onderwijs. Daarom gaat op termijn het leerroutemodel veranderen. U wordt geïnformeerd zodra we weten op welk moment dit voor onze school wijzigt en wat dit inhoudt. 

Ons onderwijs hebben we ingedeeld in zes leerroutes. De leerroutes zijn afgestemd op de ondersteuningsbehoeften en het ontwikkelingsniveau van de leerling. Iedere leerroute heeft eigen leerlijnen en ontwikkelingsdoelen die leiden naar het ontwikkelingsperspectief van de leerling. We bepalen het ontwikkelingsniveau op basis van resultaten van de leerling op de volgende gebieden: cognitieve mogelijkheden (IQ), schoolse vaardigheden, communicatieve en sociaal-emotionele redzaamheid, zelfredzaamheid, en het Leren Leren. Daarnaast spelen ondersteuningsbehoefte en belemmerende en bevorderende factoren een belangrijke rol in het bepalen van het onderwijsaanbod en het ontwikkelingsperspectief van de leerling. 

Cultuur- en bewegingsonderwijs

Kunst en cultuur nemen binnen onze school een belangrijke plek in. We bieden leerlingen verschillende expressievakken aan op school. Ook stimuleren we hen om deel te nemen aan culturele activiteiten buiten school. De culturele activiteiten verschillen per groep. De belangrijkste mogelijkheden zijn schouwburg- en theaterbezoek, een bezoek aan het Gelders Orkest of een dansvoorstelling van ArtEZ. Wij werken hiervoor samen met diverse organisaties voor kunst en cultuur in Arnhem.  

Ook sport vinden we belangrijk binnen ons onderwijs. Wekelijks krijgen alle leerlingen gymlessen en sommigen krijgen zwemlessen. Daarnaast neemt onze school jaarlijks deel aan de sportdag die georganiseerd wordt door Special Heroes. Hiermee willen we de leerlingen stimuleren meer te bewegen. Ook bieden we hen de mogelijkheid zich aan te sluiten bij een vereniging.  

Meer informatie hierover vindt u op www.specialheroes.nl en op www.unieksporten.nl.