Praktische informatie voor ouders

Lichtenbeek hecht veel waarde aan een goede samenwerking met de ouders. Samen werken we immers aan de ontwikkeling van uw kind. Tijdens het schooljaar kunt u dan ook altijd met de klassenleiding overleggen. Op de jaarkalender staan de structurele overlegmomenten gepland. 

Iedere klas gebruikt Social Schools. Dit is het communicatiemiddel tussen school en thuis. Hierop is actuele informatie te vinden over de activiteiten in de klas. De klas deelt informatie voor en over de klas. 

De klassenleiding heeft aan het begin van het schooljaar met alle ouders een startgesprek. Er zijn ouderavonden waarop ouders elkaar ontmoeten en geïnformeerd worden over het programma. Daarnaast is er twee keer per jaar een voortgangsgesprek waarvoor ouders op school uitgenodigd worden. U kunt een afspraak maken voor een oudercontactdag waarop u een dagdeel meeloopt met het school- en revalidatieprogramma van uw zoon of dochter. Tijdens een aantal bijzondere activiteiten kunt u andere ouders ontmoeten. U vindt deze activiteiten in de jaarkalender. Wilt u een afspraak maken met de klassenleiding? Dan kunt u hiervoor voor of na schooltijd telefonisch een afspraak maken. 

Social Schools

Alle klassen maken gebruik van Social Schools, een handige én leuke manier om op de hoogte te blijven van de activiteiten in en rondom de klas van je kind.

Log in op Social Schools

Onze momenten van contact

Als ouder ben je ervaringsdeskundige in de ontwikkeling en opvoeding van je kind. Je bent voor ons daarmee ook een belangrijke informatiebron. Wij hebben elkaar nodig. Ons gezamenlijke doel is dat het met je kind op school én thuis goed gaat. Daar zetten wij ons volledig voor in. We ontmoeten je graag.

Lees meer over wanneer we elkaar ontmoeten