Eten en drinken

Het lijf en de hersens hebben brandstof nodig om goed te blijven werken. Zorg daarom voor voldoende te drinken en gezond eten voor je kind tijdens de schooldag. Het is handig en goed om eten en drinken zó mee te geven dat je kind het zelfstandig kan eten en drinken.

Tussendoortjes

In de ochtend houden we in elke groep een pauze van 15 minuten. Dan kan je kind iets drinken en een gezond tussendoortje eten. Geef bij voorkeur fruit of speciale voeding mee.

Lunch

Op alle dagen blijven de leerlingen tussen de middag op school. Bij goed weer gaan we naar buiten. Toezicht is dan altijd aanwezig. De pauze duurt een half uur. Geef je kind brood of speciale voeding mee voor de lunch. De leraar of begeleider helpt eventueel. 

Drinken

Voldoende drinken is belangrijk om goed te kunnen ontwikkelen. Geef je kind dus voldoende te drinken mee voor een dag. Water is prima en lekker.

Geen snoep of frisdrank

Vriendelijk verzoek om geen snoep of koolzuurhoudende frisdranken mee te geven aan je kind.

Rookvrij

Op onze school is roken altijd verboden. Dit verbod geldt binnen én buiten. Ouders mogen dus ook niet roken op het plein.