Ziek melden of vrij vragen

Ieder kind gaat naar school. Dit heet leerplicht. Maar als uw kind ziek is, blijft uw zoon of dochter uiteraard thuis. Beterschap! Laat u het ons direct weten? Ook als u een dag vrij wilt vragen voor een bijzondere gebeurtenis zoals een huwelijk of begrafenis horen wij het graag.

Ziek

Bel vóór 8.30 uur naar 026 – 483 84 00.
Hebben wij om 8.30 uur geen bericht ontvangen, dan moeten wij dit melden bij de leerplichtambtenaar. Weer beter? Fijn als je dat een dag van tevoren laat weten. Bij de planning van de therapie houden we hier dan rekening mee. 

Langdurig ziek

Kan uw kind door ziekte lange tijd niet op school komen, dan kan er een leerachterstand ontstaan. Of uw kind komt niet aan het minimum aantal uren dat verplicht is. Neem contact op met de teamleider.

Vrij voor een bijzondere dag

Voor een huwelijk, begrafenis of ander bijzonder moment, kan je voor je kind vrij vragen. We noemen dat 'bijzonder verlof'. Vraag dit aan bij de teamleider.