Ouderraad, -hulp en -bijdrage

 

Ouderraad  

De ouderraad bestaat uit enthousiaste en betrokken ouders. De ouderraad organiseert activiteiten voor de kinderen en verleent hand- en spandiensten. Iedere zes weken vergadert deze raad. Ook ouders die geen lid zijn van de raad kunnen deze vergaderingen bijwonen.  

Meer info via: ouderraadlichtenbeek@gmail.com

Ouderhulp 

Regelmatig organiseren we vieringen, projecten en uitjes. In veel gevallen is ouderhulp daarbij van harte welkom. Ouders nodigen we ook uit om bij vieringen aanwezig te zijn.  

Ouderbijdrage  

Wij vragen u jaarlijks een vrijwillige financiële bijdrage voor de organisatie van feestelijke gelegenheden. De ouderraad beheert deze bijdragen en verantwoordt deze in een financieel jaarverslag. De hoogte van de bijdrage is € 25,-. Deelname aan het kamp kost € 12,50 per dag, het schoolreisje € 7,50. Het gaat om vrijwillige bijdragen. Afzien van betaling heeft geen consequenties voor de deelname van uw kind; wel vinden we het prettig wanneer u hierover de directeur van de school informeert.