Ziekmelding en bijzonder verlof

 

Ziekmelding 

Wanneer uw kind ziek is, vragen wij u dringend dit vóór 08.30 uur door te geven aan de receptie van onze school via:  

T 026 – 483 84 00  

We verzoeken u om zo mogelijk één dag van tevoren te laten weten, dat uw kind de volgende dag weer naar school komt. Bij de planning van de therapie houden we hier rekening mee. 

Bijzonder verlof  

Alleen bij uitzondering kan een leerling bijzonder verlof krijgen. In alle gevallen moet u het verlof schriftelijk aanvragen bij de teamleider.