IPC startpunt voor inclusiever onderwijs op Lichtenbeek Elst

Elk jaar heeft Lichtenbeek Elst samen met reguliere basisschool De Esdoorn een tentoonstelling waarin ze laten zien aan welke IPC-thema's ze (samen) hebben gewerkt. Dit jaar zijn de thema’s: Kunst, Schatten en Zo zien zij de wereld. Leerlingen bezochten met ouders, neefjes, opa's en oma’s de tentoonstelling en de hapjesmarkt.

Het leerproces staat centraal

Tijdens de IPC-tentoonstelling zijn alle klaslokalen opengesteld voor bezoek. In iedere klas bij zowel het regulier als het speciaal onderwijs vind je een leerwand met de doelen en het leerproces in beeld gebracht. Naast de tentoonstelling is er ook gezorgd voor een versnapering. De leerlingen van groep 7 van De Esdoorn verkopen hapjes om geld te verdienen voor het kamp van groep 8. Ook kinderopvang SKAR zorgt voor verbinding en heeft een speurtocht georganiseerd waarbij letters, waarmee je een woord kan maken, verstopt zijn door het hele gebouw.

IPC (International Primary Curriculum)

Lichtenbeek Elst is een IPC-school net zoals de reguliere basisschool De Esdoorn en op het gebied van IPC werken de twee scholen dan ook nauw samen. IPC is een basisschoolcurriculum voor de zaakvakken en onderwijsconcept in één. Onder IPC vallen de vakken natuur, geschiedenis, techniek, ICT, kunstzinnige vorming, aardrijkskunde, mens en maatschappij, internationaal en muziek. Voor meer informatie zie IPC Nederland (ipc-nederland.nl).

Samen thema’s voorbereiden

Er zijn vijf IPC-thema's per jaar. Lisanne Boers is leraar en IPC-coördinator op Lichtenbeek Elst en samen met de IPC-coördinatoren van De Esdoorn bepalen ze de rode draad van het thema. Per thema worden doelen gekozen voor vakgebieden en worden er activiteiten bij bedacht. In duo's werken een leraar van Lichtenbeek en De Esdoorn per vakgebied de activiteiten uit. Zo ontstaat een samenhangend onderwijsprogramma waarbij ruimte is voor uitwisseling en integratie tussen het reguliere en het speciaal onderwijs.

‘Geïntegreerd waar mogelijk is het streven. Bij de onderbouw is dit makkelijker dan bij de bovenbouw, daar moet je wat creatiever zijn om te kijken wat wel kan, vertelt Lisanne.’

IPC-tentoonstelling

Bij de Rupsen (onderbouw) hebben ze gewerkt aan het thema Kunst, net zoals groep 1-2 van De Esdoorn. Lerares Miranda Labrie en onderwijsondersteuner Iris Willemsen vertellen enthousiast over wat zij behandeld hebben tijdens het thema. ‘Iedere dag bekeken we met de kinderen een schilderij en mochten ze met een smiley aangeven of ze het wel of niet mooi vonden. Een paar schilderijen zoals De aardappeleters en De zonnebloemen herkenden de kinderen zelfs van hun bezoek aan het Kröller-Müller Museum, vertelt Miranda.’ Op de vraag of ze nog een keer met de kleuters een kunstmuseum gaan bezoeken wordt er gegrinnikt. ‘Het was best uitdagend om ervoor te zorgen dat er niets werd aangeraakt, vertellen Miranda en Iris.’ In de integratieklas hebben de kinderen gewerkt aan Cobra-kunstwerken. Tijdens de tentoonstelling is er van alles te beleven in de klas. Zo helpt leraar Rolf Busscher een meisje bij het ‘green screen’. Een foto wordt gemaakt en het meisje is onderdeel geworden van een schilderij.

Bij de Vlinders (middenbouw) hebben ze gewerkt aan het IPC-thema sensationeel, net zoals groep 3-4 van De Esdoorn. Er zijn proefjes te zien die de kinderen zelf ook hebben gedaan. Een paar jonge bezoekers hebben hun handen in de bakjes gestoken om te ontdekken welk materiaal ze het fijnst vinden aanvoelen. In het lokaal hangen levensgrote portretten van de leerlingen waarbij ze de zintuigen moesten benadrukken. Oren zijn extra groot getekend en de tong steekt uit de mond.

‘Je merkt dat bij de creatieve vakken de verschillen tussen de oudere leerlingen van regulier en speciaal onderwijs groter worden. Er wordt meer van je motoriek en verbeeldingskracht gevraagd, vertelt teamleider Linda van Raaij.’

In de klas van de Libellen (bovenbouw) zijn allemaal zelfgemaakte schatten uitgestald. De belangrijkste schatten en vondsten uit de geschiedenis worden bij de Libellen behandeld net zoals bij groep 5 en 6 van De Esdoorn. Lerares Esther van Jaarsveld en onderwijsassistent Anke Kosters zorgen voor een hartelijk ontvangst. Phyllon en zijn moeder lopen rond in de klas en bekijken alles aandachtig wat is uitgestald. Phyllon vertelt dat hij het maken van de mummie het leukste vond. ‘Het maken van een mummie is een activiteit van de integratieklas. Een leerling van groep 8 en een leerling van de Libellen kregen de opdracht om samen een mummie te maken, vertelt Esther.’ De Libellen integreren op woensdag met groep 8 van De Esdoorn. In de integratieklas wordt er samen gekookt en is er een gezamenlijke activiteit. Zo leren de leerlingen elkaar beter kennen, want aan het einde van het schooljaar voeren de schoolverlaters samen een musical op.

En dan komt Mare, oud-leerling van Lichtenbeek Elst, samen met haar moeder en zusje binnen. Hoe vind je het om hier weer te zijn?, vraagt juf Anke’. ‘Ik moet vooral lachen 😊, zegt Mare.’

De jaarlijkse IPC-tentoonstelling was een fantastisch moment waarbij de intensieve samenwerking van beide scholen goed zichtbaar en voelbaar is.