Ons onderwijs

Op Lichtenbeek richten we ons op de totale ontwikkeling van de leerling. We stemmen ons aanbod af op de mogelijkheden en de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Daarnaast besteden we specifieke aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag van onze leerlingen. Dit alles doen we door middel van een aangepast onderwijsprogramma, afgestemd op het niveau van de leerling. 

Ontwikkelingsperspectief  

Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld voor de lange termijn. Hierin zijn de verwachte ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling beschreven voor een periode van maximaal vier jaar. Ook is het verwachte uitstroomprofiel beschreven. Belangrijke factoren voor het opstellen van het ontwikkelingsperspectief zijn het ontwikkelingsniveau, de ondersteuningsbehoefte en omstandigheden die van invloed zijn op de ontwikkeling. Het OPP wordt met de ouders besproken en door hen ondertekend.