Ons onderwijs

Elke leerling groeit door onderwijs dat bij hem of haar past. en dat rekening houdt met zijn specifieke kennis, vaardigheden, interesses, talenten en beperkingen. Zodat een leerling met zelfvertrouwen klaar is voor de volgende stap.

De leerling centraal

Wij richten ons op de totale ontwikkeling van de leerling. We passen ons onderwijs daarom op elke individuele leerling aan. Ook kijken we welke specifieke extra ondersteuning hij nodig heeft. Daarnaast besteden we veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag van onze leerlingen.

Communicatievormen

Voor veel van onze leerlingen is communiceren lastig, om allerlei verschillende redenen. Daarom gebruiken we ook verschillende manieren van communicatie. Denk aan lichaamstaal, communicatie met voorwerpen, foto’s, pictogrammen of gebaren. Stapsgewijs werken we aan het opbouwen, toepassen en combineren van communicatievormen.

Sport en cultuur

Bewegen is gezond. Dat stimuleren we dan ook. Alle leerlingen krijgen elke week gymlessen. Vanaf de aanvangsgroepen krijgen de leerlingen zwemles. In de bovenbouw kijken we per leerling wat er mogelijk is met zwemmen. Onze leerlingen doen elk jaar mee aan een sportdag, georganiseerd door Special Heroes. Dit is een landelijk programma dat kinderen meer wil laten bewegen.

Daarnaast willen we graag dat leerlingen zich cultureel ontwikkelen. Ze krijgen daarom vakken als muziek en beeldende vorming. Ook kunnen ze meedoen aan culturele activiteiten buiten school. Denk aan een bezoekje aan de schouwburg of het theater. Wij werken hierbij samen met diverse organisaties voor kunst en cultuur in Arnhem.

Burgerschap

De kern van burgerschapsonderwijs gaat over aandacht voor basiswaarden. Denk aan gelijke behandeling en respect voor anderen in een multiculturele samenleving. Het gaat om positief met elkaar omgaan in de klas. We vergroten zo de zelfredzaamheid van onze leerlingen in de Nederlandse samenleving.

Burgerschap is geen apart vak. Het komt terug in ons schoolklimaat, verschillende vak- en leergebieden, schoolbrede projecten of het betrekken van de omgeving van de school bij ons onderwijs. We gebruiken verschillende dagelijkse situaties om leerlingen te laten ervaren dat aan elke kwestie verschillende kanten zitten. De mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen bepalen deels waar we de focus op leggen.

Onderwijsprogramma

Elk kind is uniek. Daarom stemmen we ons onderwijsprogramma af op de mogelijkheden en behoeften van de leerlingen. Van al onze leerlingen hebben we daarbij hoge verwachtingen. In ons onderwijs is veel ruimte voor maatwerk.