Schoolondersteuningsprofiel

Hieronder vind je het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Lichtenbeek voor het schooljaar 2022-2023.

In het SOP beschrijven we:
• het niveau van de basisondersteuning (basis/extra/intensief),
• welke ondersteuning de school kan bieden,
• hoe deze ondersteuning is georganiseerd en
• wat de ambities zijn.

Schoolondersteuningsprofiel 2022-2023