Werken bij Lichtenbeek

Op Lichtenbeek geven we speciaal onderwijs aan ongeveer 340 leerlingen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en aan langdurig zieke leerlingen van 4 tot en met 13 jaar.

Ons onderwijs

Het onderwijs op Lichtenbeek is divers. In onze school geven we passend onderwijs in combinatie met zorg en revalidatie. Hoe dit er in de praktijk uit ziet verschilt per groep. Leerlingen leren in hun eigen tempo en op hun eigen manier. De vorm is afgestemd op wat leerlingen nodig hebben vanwege bijvoorbeeld hun meervoudige beperking, autisme, epilepsie of stofwisselingsziekte.

We bieden leerroutes op het laagste ontwikkelingsgerichte niveau tot en met cognitief onderwijs zoals op een reguliere basisschool. Ontdekkend leren staat daarin centraal, waarbij we vakken zoveel mogelijk thematisch aanbieden. De groepsgrootte varieert tussen de 8 en 16 leerlingen, afhankelijk van hoe zelfstandig leerlingen functioneren. In totaal zijn er 9 units in de school, met elk 2 of 3 klassen die geclusterd zijn naar leeftijd of doelgroep.

Wat houdt werken bij ons in

In jouw klas zijn soms wel 4 andere professionals aanwezig om leerlingen te begeleiden. Dat je intensief samenwerkt spreekt dus voor zich. Je overlegt regelmatig over de voortgang. Dat doe je vanuit de 1 kind 1 plan-aanpak. Als leraar ben je daarvoor een spin in het web.

De inhoud van je werk hangt sterk af van de groep waarin je werkt. In sommige groepen is de begeleiding 1 op 1, terwijl in andere groepen meer klassikaal onderwijs wordt geboden. Soms werk je als leraar in een les samen met een logopedist, dan weer met de onderwijsondersteuner van jouw unit.

Maar wat jouw functie of groep ook is, altijd verwonder jij je over het gedrag van je leerlingen. Zo ontdek je de behoefte of het gedrag achter het gedrag dat je ziet. Dat is nodig omdat veel leerlingen zich niet duidelijk kunnen uitdrukken. Ze laten, zoals we dat noemen, moeilijk verstaanbaar gedrag zien.

Als leraar zoek je steeds naar creatieve manieren om leerlingen te helpen om tot leren en ontwikkelen te komen. Jouw rol is die van didactische duizendpoot. Je besteedt veel aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen. Ook neem je deel aan bordsessies vanuit de methodiek LeerKRACHT, om het onderwijs, de unit en de school verder te ontwikkelen.

Het team

Op Lichtenbeek werken 150 medewerkers. Naast leraren en onderwijsondersteuners zijn dit ondersteunende disciplines zoals logopedisten, orthopedagogen en therapeuten. Samen zoeken we dagelijks naar manieren waarop we leerlingen het beste kunnen begeleiden. Daarvoor werk je het meeste samen met collega’s in je eigen unit.

Mensen die komen werken op onze school ervaren het team als een warm bad. Er is veel aandacht voor elkaar, hulp als je dat nodig hebt en er is een open en lerende sfeer. Dezelfde aandachtvolle ondersteuning die onze leerlingen krijgen, krijg jij als nieuwe collega ook.

De Onderwijsspecialisten

Als je bij ons komt werken, krijg je een dienstverband vanuit De Onderwijsspecialisten. Binnen deze stichting werken 25 scholen samen aan onderwijs voor leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben. Samen laten we elk kind groeien.

Vacatures

Momenteel is er geen vacature op onze school. Klik op onderstaande link voor de vacatures bij één van onze andere scholen van De Onderwijsspecialisten.