Onze school

Op Lichtenbeek geven we speciaal onderwijs aan ongeveer 340 leerlingen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en aan langdurig zieke leerlingen van 4 tot en met 12 jaar.

Onze school in het kort

Leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers van verschillende achtergrond, godsdienst of levens­overtuiging gaan bij ons op school met respect met elkaar om. Wij zijn een algemeen bijzondere school. Dat betekent dat we uitgaan van gelijkwaardigheid van iedereen die aan ons verbonden is.

Lichtenbeek Arnhem telt:
• 340 leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar
• 30 groepen (met per groep zo’n 8 tot 16 leerlingen)
• 150 medewerkers
• intensieve ondersteuning via onderwijs­zorgarrangement De Kameleon

Onze visie

Als ouder wil je niets liever dan dat je kind écht gezien wordt. We kijken daarom naar de behoefte van elke individuele leerling. Wat heeft een kind nodig voor zijn of haar groei en ontwikkeling? Onze leerlingen leren in hun eigen tempo. Hun talenten en mogelijkheden staan daarbij voorop. Tegelijkertijd leren we hen om te gaan met hun beperkingen. En helpen we hen praktische en sociale vaardigheden te ontwikkelen. Zodat ze straks vol zelfvertrouwen klaar zijn voor een volgende stap.

Bezoek van de inspectie

Eens per vier jaar bezoekt de Inspectie van het Onderwijs onze school. Ons onderwijs kreeg de laatste keer een voldoende. Dit betekent dat het bestuur voldoet aan de vereiste basiskwaliteit.

Aanmelden

Wil je een nieuwe leerling aanmelden? Dat kan via het aanmeldloket van De Onderwijsspecialisten. Zij kijken samen met jou welke school het beste aansluit bij de behoeften van je kind. 

Meer informatie