Onze school

Op Lichtenbeek geven we speciaal onderwijs aan ongeveer 340 leerlingen van 4 tot en met 12 jaar. Het gaat om kinderen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en om langdurig zieke leerlingen.

Onze school in het kort

Leerlingen, ouders en medewerkers van verschillende achtergrond, godsdienst of levensovertuiging gaan bij ons op school met respect met elkaar om. Wij zijn een algemeen bijzondere school. Dat betekent dat iedereen bij ons gelijk is.

Lichtenbeek Arnhem heeft:

  • 340 leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar
  • 33 groepen (met per groep 8 tot 16 leerlingen)
  • Leerroute 1 t/m 7
  • 150 medewerkers
  • intensieve ondersteuning via onderwijs­-zorgarrangement De Kameleon en Zeemeeuw.

Onze visie

Als ouder wilt u niets liever dan dat uw kind écht gezien wordt. We kijken daarom naar de behoefte van elke individuele leerling. Wat heeft een kind nodig voor zijn of haar groei en ontwikkeling? Onze leerlingen leren in hun eigen tempo. Hun talenten en mogelijkheden staan daarbij voorop. Tegelijkertijd leren we ze om te gaan met hun beperkingen. En helpen we ze praktische en sociale vaardigheden te ontwikkelen, zodat ze straks vol zelfvertrouwen klaar zijn voor een volgende stap.

Bezoek van de inspectie

Eens per vier jaar bezoekt de Inspectie van het Onderwijs onze school. Ons onderwijs kreeg de laatste keer een voldoende. Dit betekent dat het bestuur voldoet aan de vereiste basiskwaliteit.

Aanmelden

Wilt u een nieuwe leerling aanmelden? Dat kan via school of het aanmeldloket van De Onderwijsspecialisten. Samen kijken we welke school het beste aansluit bij de behoeften van uw kind.

Wachtlijstbeleid

In het geval er onverhoopt meer leerlingen worden aangemeld dan we kunnen plaatsen moeten we overgaan tot het hanteren van een (tijdelijke) wachtlijst.

Meer informatie