Onze school

Op Lichtenbeek geven we gespecialiseerd onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en aan kinderen die langdurig ziek zijn in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar.

Onze school in het kort

Leerlingen, ouders en medewerkers van verschillende achtergrond, godsdienst of levensovertuiging gaan bij ons op school met respect met elkaar om. Wij zijn een algemeen bijzondere school. Dat betekent dat iedereen bij ons gelijk is.

Lichtenbeek heeft:

  • 420 leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar
  • 39 groepen (met per groep 8 tot 16 leerlingen)
  • Leerroute 1 t/m 7
  • 180 medewerkers
  • Intensieve ondersteuning via onderwijs­zorgarrangement De Kameleon en Zeemeeuw
  • 3 groepen in een inclusieve setting in basisschool De Esdoorn in Elst

Onze visie

Als ouder wilt u niets liever dan dat uw kind écht gezien wordt. We kijken daarom naar de behoefte van elke individuele leerling. Wat heeft een kind nodig voor zijn of haar groei en ontwikkeling? Onze leerlingen leren in hun eigen tempo. Hun talenten en mogelijkheden staan daarbij voorop. Tegelijkertijd leren we ze om te gaan met hun beperkingen. En helpen we ze praktische en sociale vaardigheden te ontwikkelen, zodat ze straks vol zelfvertrouwen klaar zijn voor een volgende stap. Daarbij hebben we hoge verwachtingen van al onze leerlingen.

Bezoek van de inspectie

In schooljaar 2023-2024 heeft Lichtenbeek bezoek gehad van de Inspectie van het Onderwijs. De inspecteurs waren tevreden over de kwaliteit van ons onderwijs. Onze school heeft het oordeel voldoende gekregen, waarbij een aantal onderdelen als goed werden beoordeeld. Dat betekent dat onze school ruim voldoet aan de vereiste onderwijskwaliteit. Het volledige rapport kunt u terugvinden op de website van de onderwijsinspectie.

Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden bij onze school? Dat kan via school: 026 - 483 84 28 of via het aanmeldbureau: 026 - 303 42 05. U krijgt dan meer informatie over onze school en ondersteuning bij het aanleveren van de informatie die nodig is om uw kind aan te melden. Ook onderzoeken we of onze school de juiste hulp en ondersteuning kan bieden of dat een andere school mogelijk beter passend is. U mag altijd een afspraak maken voor een vrijblijvende oriëntatie.

Wachtlijstbeleid

In het geval er onverhoopt meer leerlingen worden aangemeld dan we kunnen plaatsen moeten we overgaan tot het hanteren van een (tijdelijke) wachtlijst.

Meer informatie