Onze school

Lichtenbeek biedt speciaal onderwijs aan kinderen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en aan langdurig zieke kinderen van 4 tot en met 13 jaar. We bieden iedere leerling passend onderwijs en ondersteuning. 

Waar onze school voor staat 

We stemmen ons onderwijsaanbod zo veel mogelijk af op de wensen en behoeften van de kinderen. Dit maatwerk voor elk kind heeft als doel de totale ontwikkeling optimaal te stimuleren. Op die manier leggen we een goede basis voor het latere functioneren in de maatschappij. Ons aanbod is gericht op wonen, werken, dagbesteding, vrije tijd en goed burgerschap.  

Lichtenbeek is een samenwerkingsschool. Dat betekent dat we levensbeschouwelijke vorming geven op basis van christelijke en algemene grondslag. Onze school is een afspiegeling van de multiculturele samenleving. We respecteren alle geloofsovertuigingen en levensbeschouwelijke beginselen. 

Ligging en schoolgrootte  

Lichtenbeek ligt in een bosrijke omgeving. Onze school in Arnhem heeft ongeveer 355 leerlingen, verdeeld over 30 groepen. Onze nevenvestiging, gehuisvest in reguliere basisschool De Esdoorn in Elst heeft 36 leerlingen in 3 groepen. 

Lichtenbeek biedt kinderen een overzichtelijke omgeving, waarin ze zich veilig voelen en geborgen weten, zonder dat we ze in een uitzonderingspositie plaatsen. Iedereen hoort erbij. We spreken kinderen aan op hun mogelijkheden en leren hen omgaan met hun beperkingen. Dit gebeurt in een pedagogisch klimaat dat zich kenmerkt door een duidelijke structuur, veiligheid en uitdaging. Hierin ontwikkelen de leerlingen zich optimaal en in een ononderbroken leerproces.  

Kinderen leren in hun eigen tempo en werken op hun eigen manier. Ieder kind heeft een plek in een kleine groep en er is ruimte voor plezier, emoties en alles wat bij kind-zijn hoort. Naast de schoolvakken leren kinderen spelenderwijs en binnen hun mogelijkheden ook praktische en sociale vaardigheden en werken we aan de persoonsvorming. 

Aanmelden

Neem contact op met het Het Aanmeldloket van De Onderwijsspecialisten. Wij verzorgen de aanmelding voor onze tien scholen in Arnhem, Oosterbeek en Zetten van begin tot eind, tot en met de overdracht op de meest passende school. We werken nauw samen met ouders en zoeken samen naar de beste match. De wettelijke termijnen rondom aanmelding houden we daarbij goed in de gaten.

Contact
T 026 - 303 42 05 (tussen 9 en 15.30 uur) aanmelden@deonderwijsspecialisten.nl

Samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband in jullie regio bepaalt of het speciaal onderwijs een passende plek is voor een leerling. Zij geven dan een toelaatbaarheidsverklaring af. Ouders kunnen deze niet aanvragen. Dat doet de school waar je kind is ingeschreven of is aangemeld. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.