Zorg

Soms heeft een leerling extra hulp of zorg nodig die binnen de klas niet mogelijk is. Hij of zij kan dan ondersteuning krijgen van gespecialiseerde zorg professionals op school.

Soorten therapie

We bieden ondersteuning op het gebied van taal en sociaal-emotionele ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan logopedie of speltherapie. De sessies worden onder schooltijd in een speciale ruimte gegeven. We bieden individuele therapie en therapie in kleine groepjes aan. Heeft een leerling langdurige therapie nodig, dan verwijzen we vaak door naar zorgverleners buiten onze school. We werken nauw samen met behandelaars van revalidatiecentrum Klimmendaal.

Observaties

Soms is er eerst onderzoek of observatie nodig om te weten welke ondersteuning een kind nodig heeft. De resultaten van een onderzoek of observatie bespreken we altijd met de ouders. Komen er personen van een andere organisatie je kind observeren, dan vragen we je daarvoor altijd eerst om toestemming.

Balans onderwijs en therapie

Therapie en (para)medische controles worden zo gunstig mogelijk gepland. Zodat leerlingen zo min mogelijk lessen hoeven te missen. We zoeken altijd naar de juiste balans tussen onderwijs en therapie.

Medisch protocol

Is het nodig dat een kind medicatie krijgt toegediend op school? Dan stellen we jaarlijks een medisch protocol vast. Dat doen we in overleg met ouders en de verpleegkundige en eventueel met de behandelend arts. Veranderingen in medicatie geef je zelf door aan de schoolverpleegkundige.

Intern begeleider

De intern begeleider co├Ârdineert de leerlingenzorg bij ons op school. Hij of zij spreekt met leerlingen, ouders en klassenleiding over de zorg die het beste bij de leerling past. Ons zorgaanbod is altijd gericht op ondersteuning van het leerproces.

Jeugdarts van de GGD

De jeugdarts van de GGD kan adviseren over zorg en begeleiding. Op de leeftijd van 5 of 6 en op de leeftijd van 11 krijgt je kind een uitnodiging voor een algemeen medisch onderzoek. De GGD voert dit onderzoek uit. Dit vindt plaats onder schooltijd. Ouders zijn hierbij aanwezig. Je krijgt vooraf een oproep voor je kind. Je kunt ook zelf via ons een medisch onderzoek aanvragen.

Logopedist

De logopedist werkt aan het verbeteren van de communicatieve vaardigheden van je kind. Via de zorgverzekering kunnen we logopedie onder schooltijd en op school verzorgen. Wij werken samen met LogopediePlus.

Schoolmaatschappelijk werker

Heb jij of je kind vragen of problemen? Dan kun je altijd terecht bij onze schoolmaatschappelijk werker. Aarzel niet: wij vinden het alleen maar fijn en goed als je contact opneemt. De contactgegevens vind je achter in deze gids.

Revalidatieverblijf

De meeste van onze leerlingen wonen thuis. Maar een kind kan ook tijdelijk of langdurig in de kliniek van Klimmendaal wonen. Wij werken intensief met Klimmendaal samen.

Commissie voor de Begeleiding

Onze Commissie voor de Begeleiding beoordeelt of een leerling geholpen is met speciale zorg. Zo bekijkt de commissie bijvoorbeeld of een leerling extra ondersteuning nodig heeft, en welke dan. We stemmen zorg en onderwijs dan steeds zo goed mogelijk op elkaar af.

Extra hulp

Sommige leerlingen hebben extra veel zorg of begeleiding nodig: Zorg Binnen Onderwijs (ZBO). Als ouder kun je deze indicatie voor extra zorg of begeleiding aanvragen bij de gemeente of bij het Centrum Indicatiestelling zorg (CIz). Wij gaan hierover graag met je in overleg. De extra zorg of begeleiding wordt eerst op Lichtenbeek verzorgd door medewerkers van Driestroom.