Locatie

Leerlingen vinden op onze school een veilige basis voor hun ontwikkeling. Lichtenbeek ligt in een bosrijke omgeving in Arnhem. Onze school heeft een tweede (kleinere) locatie voor leerlingen met een verstandelijke beperking. Deze is gehuisvest in basisschool De Esdoorn in Elst.

Samen leven en leren

Ons gebouw in Arnhem is speciaal ingericht voor het samen leven en leren. We hebben speciale lokalen voor muziek, beeldende vorming en twee gymzalen. Zwemmen doen we in het zwembad op het terrein bij school. Er zijn meerdere schoolpleinen. Iedere groep heeft een eigen groepslokaal en in de buurt kleinere werkruimten om in groepjes te werken.