Team

Elke leerling groeit met goede begeleiding en ondersteuning van school. Ons team bestaat uit leraren, onderwijsondersteuners en andere professionals. In onze professionele leergemeenschap werken we samen aan het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs. Dat doen we door lesbezoeken, het samen voorbereiden van onze lessen en onderzoek.

Leraar

Elke groep wordt begeleid door een leraar. Die zorgt voor een leeromgeving waarin leerlingen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Het gaat dan om kennis, maar ook om creativiteit en op sociaal-emotioneel vlak.

Klassenteam

De groepen hebben een of twee groepsleerkrachten en een of twee onderwijsondersteuners. Die vormen samen het klassenteam. De onderwijsondersteuner helpt de leraar bij het geven van onderwijs. Wat de ondersteuner precies doet, hangt af van het programma en de ondersteuningsvraag van de leerlingen. Al onze professionals zijn gespecialiseerd in het werken met kinderen met een beperking. Samen verzorgen ze het best mogelijke onderwijs.

Specialisten van buiten school

We werken nauw samen met de specialisten van revalidatiecentrum Klimmendaal, Milo en Driestroom, onze zorgpartner die mensen met een beperking ondersteunt.

Meer nodig?

Soms heeft een leerling extra hulp of zorg nodig die binnen de klas niet mogelijk is. Hij kan dan begeleiding krijgen van andere professionals in school.