Team

Elke basisgroep heeft een eigen leraar en klassenassistent (klassenleiding). Om de totale ontwikkeling van het kind optimaal te stimuleren moeten onderwijs, behandeling (revalidatie) en zorg goed afgestemd worden. De leraar kan, als hij dit nodig vindt, ondersteunende specialisten zoals een orthopedagoog of een intern begeleider van de school inschakelen. Vakleerkrachten geven bewegingsonderwijs, muziek en beeldend vormen.