Doelen

We willen ons onderwijs steeds blijven verbeteren. Elk jaar stellen we onszelf doelen. Hier leest u wat we vorig jaar bereikten en waar we komend jaar aan willen werken.

Bereikt in 2023

In 2023 zijn we op school met veel verschillende onderwerpen bezig geweest:

 • Binnen de school hebben we het werken met ‘expliciete directe instructie’ (EDI) ingevoerd. Hier is teamscholing op geweest.
 • Daarnaast heeft er scholing op dramatische vorming plaatsgevonden en is dit gekoppeld aan de doelen van wereldoriëntatie (IPC).
 • Binnen de leerroutes 1 en 2 is het werken volgens LACCS verder ingevoerd.
 • Het team is gaan werken middels de methodiek van LeerKRACHT. De teamleden doen samen onderzoeken, kijken bij elkaars lessen, geven elkaar feedback en borgen uitkomsten in ‘kwaliteitskaarten’.

Onze speerpunten voor komend schooljaar

 • We hebben ons onderwijsaanbod voor complexe doelgroepen uitgebreid.
 • We werken in onze professionele leergemeenschap met LeerKRACHT om ons onderwijs te verbeteren.
 • We werken samen met regulier onderwijs aan meer inclusief onderwijs.
 • We betrekken ouders en leerlingen meer bij onze contactmomenten.
 • We gaan door met het realiseren van een verbetering van zorg in onderwijs met onze partners.
 • Om toekomstige leraren te boeien voor onze school wordt de samenwerking met de pabo’s intensiever.
 • We werken verder aan een duurzame school met leerlingen en medewerkers.
 • Leraren leerroute 3 t/m 7 zijn geschoold in Expliciete Directe Instructie.
 • Leraren van leerroute 1 en 2 zijn geschoold in LACCS.
 • Leraren van de kleutergroepen zijn geschoold in groeibewust kleuteronderwijs.