Doelen

Als school leren we ook. We willen ons onderwijs steeds blijven verbeteren. Elk jaar stellen we onszelf doelen. Hier leest u wat we vorig jaar bereikten en wat we komend jaar willen bereiken.

Bereikt in 2022-2023:

 • We hebben ons onderwijsaanbod voor complexe doelgroepen uitgebreid.
 • We hebben ParnasSys als nieuw leerlingvolgsysteem geïntroduceerd.
 • We werken met LeerKRACHT om samen elke dag een beetje beter te worden.
 • We hebben meerdere kleinere instructieruimten gerealiseerd; Zo kunnen we in kleinere groepjes instructie geven.
 • We werken samen met regulier onderwijs aan meer inclusief onderwijs.

Nieuw jaar, nieuwe doelen:

 • We betrekken ouders en leerlingen meer bij onze contactmomenten.
 • We zetten verder in op de implementatie van ParnasSys, ons leerlingvolgsysteem.
 • We gaan door met het realiseren van een verbetering van zorg in onderwijs met onze partners.
 • We zetten de samenwerking met het regulier onderwijs verder door voor inclusiever onderwijs.
 • Om toekomstige leraren te boeien voor onze school wordt de samenwerking met de pabo’s intensiever.
 • We werken verder aan een duurzame school met leerlingen en medewerkers.