Resultaten

Wat gaat een leerling doen nadat zijn of haar tijd bij ons op school erop zit? Er zijn verschillende mogelijkheden.

Wat verwacht de inspectie van ons?
• Afgelopen schooljaar 2021 is 46% uitgestroomd naar dagbesteding, 24% naar arbeid en 28% naar vervolgonderwijs en 2% naar zorg.
• In 2022 stroomde 46% uit naar dagbesteding, 37% naar arbeid en 17% naar vervolgonderwijs.
• De uitstroom varieert bij ons en is afhankelijk van de (tussentijdse) instroom.
• Onze ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP’s) kloppen voor 75% van onze leerlingen.

Waar gingen onze leerlingen na school naartoe?

In schooljaar 2022 stroomden 59 leerlingen uit. Van deze leerlingen vond 17% een plek in het diplomagericht voortgezet speciaal onderwijs en 14% in het praktijkgericht voortgezet speciaal onderwijs. Deze cijfers verschillen van jaar tot jaar en worden sterk bepaald door de mogelijkheden van de groep leerlingen.

Kwamen onze leerlingen direct op de juiste plek?

We besteden heel veel tijd en aandacht aan het vinden van geschikte uitstroomplekken en bereiden
leerlingen goed voor. Maar liefst 75% van onze leerlingen zit nog op de plek waar ze na onze school naartoe gingen. Zij zijn waarschijnlijk direct op de juiste plek terecht gekomen. Onze schoolnorm is behaald. Hier zijn we heel blij mee.

Klopt dat met wat wij van deze leerlingen verwachtten?

In schooljaar 2021 is 88% van onze leerlingen uitgestroomd volgens verwachting. Dat wil zeggen 48 van de 54 leerlingen gingen naar de plek die twee jaar daarvoor in hun OPP stond vermeld. De landelijke norm van 75% haalden we.