Leerlingen

De leerlingen die bij ons naar school gaan, zijn tussen de 4 en 12 jaar. Ze hebben een achterstand in hun leren en ontwikkeling. Omdat ze een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking hebben of langdurig ziek zijn. Zij volgen bij ons speciaal onderwijs.

Speciale ondersteuning

Onze leerlingen hebben extra behoefte aan veiligheid en structuur. Ook hebben ze vaak extra ondersteuning nodig vanwege hun gezondheid en/of gedrag. Wij bieden deze ondersteuning graag. Passend onderwijs combineren we met ondersteuning en revalidatie. We geven aandacht aan leren, ­persoonsvorming én sociale vaardigheden.