Lichtenbeek Elst

Basisschool De Esdoorn in Elst is een nevenvestiging van Lichtenbeek. Op deze school krijgen leerlingen (4 tot en met 12 jaar) met een verstandelijke beperking les van gespecialiseerde leraren van Lichtenbeek. Een mooi voorbeeld van passend onderwijs en integratie in een reguliere basisschool in de woonomgeving van de leerling.

 

Bekijk de schoolgids

Leren van elkaar

Op Lichtenbeek Elst bieden we ieder kind passend onderwijs en begeleiding in een veilige en inspirerende omgeving. We stemmen het onderwijsaanbod en de ondersteuning af op de behoefte van de leerlingen. Hierbij werken we nauw samen met basisschool De Esdoorn. Ieder kind neemt op vaste momenten, onder begeleiding, deel aan het onderwijs van De Esdoorn.

Ons doel: leren van elkaar - in de breedste zin van het woord. We vinden het belangrijk dat elke leerling plezier heeft, erbij hoort en zichzelf kan zijn. Daarom gaan we uit van de mogelijkheden (wat kan je) en wensen (wat wil je) van de leerling zelf en laten we samen elk kind groeien.

  

Leerroutes en uitstroomprofielen

Onze school biedt de volgende leerroutes met bijbehorende uitstroomprofielen:
- Leerroute 3 voortgezet speciaal onderwijs
- Leerroute 4 voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs

Daarnaast behoort (tussentijdse) uitstroom naar een reguliere school of school voor speciaal basisonderwijs tot de mogelijkheden wanneer uw kind daar de ondersteuning kan krijgen die nodig is. 

 

Meer informatie, zoals schooltijden, contactgegevens en vrije dagen vindt u in onze schoolgids.