De Kameleon: waar iedereen kan groeien

De Kameleon is een bijzonder onderwijszorgarrangement. Je zou het een school voor speciaal speciaal onderwijs kunnen noemen. Leerlingen die op Lichtenbeek of Het Prisma niet tot groeien komen, kunnen zich hier vaak wel ontwikkelen. Zorgverleners van Siza, leraren en onderwijsondersteuners van De Onderwijsspecialisten werken er nauw samen.

Voor wie is De Kameleon?

De Kameleon is er voor leerlingen van 8 tot 18 jaar, die een andere vorm van onderwijs nodig hebben. Bijvoorbeeld doordat ze een verstandelijke beperking én een intensieve zorg- of begeleidingsvraag hebben. Voor alle leerlingen geldt: ze hebben een belangrijke ander nodig. Eigenlijk de hele dag door. Iemand die ze ziet, die hun gedrag verstaat en die het dagprogramma aan hun behoeften aan kan passen. Soms betekent dat dat een leerling ’s ochtends meteen begint met leren, soms betekent het dat er eerst gewandeld of gesnoezeld wordt. Zo zoeken we steeds naar de juiste balans tussen inspanning en ontspanning.

Kleine groepen en persoonlijke aandacht

Op De Kameleon zijn er vaak maar twee leerlingen per begeleider, en in sommige gevallen is er zelfs één-op-één begeleiding. Leerlingen kunnen vaak niet zelf hun omgeving overzien en begrijpen. Daarom staat het creëren van een veilige omgeving voorop. Daarbinnen stimuleren we leerlingen en vinden we manieren om weer tot ontwikkeling te komen. We focussen daarbij op lichamelijk welzijn, alertheid, contact, communicatie en stimulerende tijdsbesteding (LACCS). Want als het op deze domeinen goed voor elkaar is, heb je een goed leven.

Ouders zijn belangrijk

Goed contact met de ouders van leerlingen vinden we erg belangrijk. De ouders kennen hun kind het beste, en ze zijn onmisbaar voor de ontwikkeling van hun kind. Daarom brengen we ze in elk geval iedere dag op de hoogte van wat er allemaal is gebeurd. En doen we verder wat nodig is om een leerling zich goed te laten voelen. Als we ouders daarvoor moeten bellen met vragen, dan bellen we.

Bijna altijd open

De Kameleon heeft zes groepen met elk maximaal zes leerlingen. Ons team bestaat uit zo’n 30 leden, inclusief stagiaires, leraren, assistentes, mentoren en begeleiders. De Kameleon is gevestigd op het park ’s Koonings Jacht van Siza. Daardoor is ook de expertise van veel Siza-professionals binnen handbereik.

Leerlingen kunnen bijna altijd terecht op De Kameleon: de school is alleen gesloten op feestdagen, en hanteert de openingstijden van dagbesteding. De schooldag begint altijd om 8.30 uur en eindigt meestal pas om 15.30 uur. Alleen op vrijdag eindigt de schooldag om 12.30 uur.

Aanmelden bij De Kameleon

Aanmelden kan niet rechtstreeks. Ouders moeten hun kind aanmelden bij het aanmeldloket van De Onderwijsspecialisten in Arnhem. Daar wordt uw kind naar Lichtenbeek of Het Prisma doorverwezen. Als de school aangeeft dat ze uw kind niet kan bieden wat het nodig heeft, wordt gekeken of De Kameleon dat wel kan – en of er ruimte is.