Klachten

Praat over alles wat je niet zint op school eerst met de leraar of begeleider van de groep. Samen kunnen jullie de problemen vast oplossen.

Als het niet lukt

Als je er in de groep niet uitkomt, kun je terecht bij de teamleider of onze vertrouwenspersoon. Zij helpen je graag verder.

De Onderwijsspecialisten

Je kunt ook terecht bij de externe vertrouwenspersonen van De Onderwijsspecialisten.

Chiene Hulst
M 06 – 45 43 42 66
chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl

Cor van Duinhoven
M 06 – 11 35 52 80
corvanduinhoven@externevertrouwenspersonen.nl

College van bestuur
Postbus 821
6800 AV Arnhem

T 026 – 353 74 80
cvb@deonderwijsspecialisten.nl
www.deonderwijsspecialisten.nl

Landelijke vertrouwensinspecteur

T 0900 – 111 31 11

Landelijke klachtencommissie

Postbus 85191
3508 AD Utrecht

T 030 – 280 95 90
F 030 – 280 95 91
info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl