Klachten

Als leerling, ouder of schoolmedewerker kunt u ontevreden zijn over bepaalde zaken of gedragingen op school. We gaan ervan uit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. Spreek daarom bij ontevredenheid vooral de leerkracht en de schoolleiding aan. Komt u er niet uit met de betrokkenen? Is de klacht naar uw mening niet naar behoren opgelost? Of durft u niet zelf met de betrokkenen in gesprek te gaan? Dan kunt u een beroep doen op de ondersteuning van de interne vertrouwenspersoon op school.

Meer informatie over klachten en bij wie u terecht kunt.

Vertrouwenspersoon intern

Colette van Vuure
T 026 – 483 84 00
c.vanvuure@lichtenbeek.nl

Wil Franken
T 026 – 483 84 00
w.franken@lichtenbeek.nl

De Onderwijsspecialisten

Je kunt ook terecht bij de externe vertrouwenspersonen van De Onderwijsspecialisten.

Chiene Hulst
M 06 – 45 43 42 66
chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl

Jan Doldersum
M 06 - 12 04 28 93
jan@doldersum-in-vertrouwen.nl

College van Bestuur De Onderwijsspecialisten
Vossenstraat 6
6811 JL Arnhem

T 026 – 353 74 80
bestuurssecretariaat@deonderwijsspecialisten.nl
www.deonderwijsspecialisten.nl

Landelijke vertrouwensinspecteur

T 0900 – 111 31 11 (lokaal tarief)
Bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur.

Landelijke klachtencommissie

Postbus 85191
3508 AD Utrecht

T 030 – 280 95 90
F 030 – 280 95 91
info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl