Met partners en omgeving

Lichtenbeek werkt vaak en graag samen met partners in de omgeving.

Samen met alle scholen in de regio

Alle scholen in een regio werken samen aan passend onderwijs voor elke leerling. We noemen dat een samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband bepaalt welke leerlingen les krijgen op het speciaal onderwijs, en op welke school in speciaal onderwijs. Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband PassendWijs. Samen zorgen we ervoor dat er voor alle leerlingen een passende plek is op een school dichtbij. Lees meer op www.swv-passendwijs.nl. Zie ook www.passendonderwijs.nl.

Samen met basisschool De Esdoorn

Op basisschool De Esdoorn in Elst is een tweede locatie van Lichtenbeek gehuisvest. Op deze locatie zijn drie groepen. Hier krijgen leerlingen met een verstandelijke beperking les van gespecialiseerde leraren van Lichten-beek, in hun eigen woonomgeving. Er wordt nauw samengewerkt met en in de klassen van de basisschool.

Samen met De Kameleon

Voor sommige leerlingen kan onze school geen passende onderwijsondersteuning bieden. Terwijl deze leerlingen wel in staat zijn om onderwijs te volgen. Het gaat dan om leerlingen met een ­verstandelijke beperking die intensieve zorg of begeleiding nodig hebben. Deze leerlingen bieden we een speciale vorm van onderwijs bij De Kameleon, gevestigd op het park ’s Koonings Jaght van Siza. We bieden dit onderwijs samen met zorgorganisatie Siza en Prisma College, school voor voortgezet speciaal onderwijs.

De Kameleon is een bijzonder onderwijsarrangement. Je zou het ook een ‘school voor speciaal speciaal onderwijs’ kunnen noemen. Zorgverleners van Siza, leraren en onderwijsondersteuners van De Onderwijsspecialisten werken er nauw samen. Leerlingen bij De Kameleon kunnen hun omgeving vaak niet overzien en begrijpen. Daarom bieden we hen een extra veilige omgeving. De Kameleon heeft zes groepen. Elke groep telt maximaal zes leerlingen. Vaak zijn er maar twee leerlingen per begeleider. Soms is er zelfs één-op-één begeleiding.

Wil je je kind aanmelden voor De Kameleon? Neem dan contact op met het aanmeldloket van De Onderwijsspecialisten. Zij verwijzen je kind dan door naar Lichtenbeek. Wij kunnen dan samen kijken of De Kameleon een passende locatie is en ruimte heeft.

Samen met Klimmendaal: één kind, één plan

Een deel van onze leerlingen krijgt een revalidatiebehandeling bij Klimmendaal. Voor deze leerlingen werken we met ‘Eén kind, één plan’ (EKEP). Hierin staat hoe de school, revalidatie en ouders samenwerken om de leerling zo goed mogelijk te begeleiden. Als ouder kun je altijd vragen stellen over de ontwikkeling van je kind. Ook heb je een belangrijke stem bij het maken van keuzes in het onderwijs- en revalidatieaanbod. Tijdens de EKEP-besprekingen stemmen we alle afspraken voor kind, ouder, onderwijs, zorg en revalidatie af.

Samen met Klimmendaal Revalidatiespecialisten

Therapieën vinden onder schooltijd plaats in het schoolgebouw. Een vast team behandelaars van Klimmendaal voert deze uit, onder verant­woordelijkheid van een revalidatiearts.

In de EKEP-oudermap vind je informatie over de EKEP-bespreking, uitleg over het EKEP-formulier, informatie en algemene voorwaarden over de revalidatiebehandeling van Klimmendaal Revalidatiespecialisten.

Samen met stichting Milo

Sommige kinderen hebben extra veel moeite met communiceren. Voor deze leerlingen is met Stichting Milo en revalidatiecentrum Klimmendaal een aparte groep op Lichtenbeek. Hier krijgen leerlingen onderwijs en behandeling. Zo proberen we de communicatie van deze leerlingen te verbeteren. We maken daarbij gebruik van het behandel­programma KLIN©. Dit programma is afgestemd op de individuele behoefte van het kind. Het duurt één schooljaar. Daarna stroomt de leerling in een van de andere groepen van Lichtenbeek in.

Samen met LWOE

Kinderen met epilepsie bieden we speciale ondersteuning. We werken daarbij nauw samen met het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE).

Samen met Siza

Zorgorganisatie Siza verzorgt op het terrein van de Wekeromseweg de buitenschoolse opvang (BSO). Ook is het mogelijk om bij Siza te logeren: doordeweeks, in het weekend of in de vakanties. Voor meer informatie: www.siza.nl.