Aanmelden

Aanmeldingen van leerlingen voor onze so- en vso-scholen in Arnhem, Oosterbeek en Zetten worden sinds 1 augustus 2018 niet meer door de school zelf in behandeling genomen, maar door een centraal Aanmeldloket van De Onderwijsspecialisten. Vanaf 1 januari 2022 geldt dit ook voor scholen uit Doetinchem.

Het Aanmeldloket begeleidt het gehele administratieve proces van aanmelden tot aan de overdracht naar de meest passende school. Met het centraliseren van de werkzaamheden krijgen de betrokken medewerkers van het Aanmeldloket inzicht in de lopende aanmeldingen. Door deze werkwijze wordt in de breedte onderzocht wat de beste match is tussen leerling en school. Als ouder(s)/verzorger(s) wordt u meegenomen in het proces.

Het Aanmeldloket volgt een eenduidige procedure waardoor wettelijke termijnen rondom de aanmelding bewaakt worden. De meest gestelde vragen aan het Aanmeldloket hebben we voor u op een rij gezet. U leest ze hier.

Wachtlijstbeleid
In het onverhoopte geval dat het aantal aanmeldingen op onze school de capaciteit overstijgt, zijn we genoodzaakt een wachtlijst te hanteren. Hier leest u daar meer over.

Contact

Het Aanmeldloket is te bereiken via 026 - 303 42 05 (telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 uur en 15.30 uur) of via aanmelden@deonderwijsspecialisten.nl.